Wnioski

Zespół napięcia przedmiesiączkowego obejmuje szeroki zakres zmian fizycznych i emocjonalnych, które różnią się stopniem ciężkości, czasem trwania i wpływem na życie kobiety. Jest mało prawdopodobne, żeby istniała jedna czy prosta przyczyna ZNPM; rozważając etiologię ZNPM należy brać pod uwagę czynniki psychologiczne, fizjologicz­ne i społeczne. Postępowanie w ZNPM nie jest proste, ale z pewnością pomaga w tym zrozumienie i akceptacja problemu, otwarte podejście i dobór odpowiednich środków zaradczych. Kobiety muszą poświęcić czas, aby samodzielnie próbować znaleźć odpowie­dnie rozwiązanie. Mają prawo oczekiwać od zespołu lekarza rodzinnego rady, jak mogą pomóc sobie same, a jeśli to konieczne – zastosowania odpowiedniego leczenia. W każ­dym przypadku sprawą zasadniczą jest określenie, czy istotnie pacjentka cierpi z powodu ZNPM, czy też nie; kobieta powinna uświadomić sobie, jakie są jej główne problemy i okoliczności, które doprowadziły ją do szukania pomocy medycznej. Pierwszym kro­kiem jest pełna zrozumienia rozmowa, zaproponowanie zmiany pewnych aspektów życia kobiety, aby radziła sobie z okresami złego samopoczucia. Zwrócenie uwagi na ogólny stan zdrowia i styl życia jest kluczem do rozwiązania problemu ZNPM. Co za tym idzie, kobieta może próbować poradzić sobie sama na różne sposoby, natomiast w przypadku kobiet z nasilonymi objawami ZNPM konieczne może być leczenie farmakologiczne. Właściwe podejście zakłada rozpoczynanie leczenia od mniej toksycznych leków, powo­dujących niewiele skutków ubocznych, wybór specyficznego leku na specyficzne objawy, a w końcu rozważenie zablokowania cyklu miesiączkowego u kobiet poważnie cierpią­cych z powodu ZNPM. Kobiety, którym lekarz rodzinny nie zdołał pomóc, można skierować do poradni specjalistycznych zajmujących się ZNPM i problemami menopauzy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.