Pirydoksyna (witamina B6)

Fosforan pirydoksyny jest kofaktorem w syntezie neurotransmiterów, w tym dopaminy i tryptofanu. Badacze postulują, że u kobiet z depresją przedmiesiączkową może istnieć względny niedobór pirydoksyny, prawdopodobnie zależny od cyklicznych zmian w stę­żeniach hormonów jajnikowych. Jednak wyniki badań u kobiet przyjmują­cych pirydoksynę z powodu ZNPM były niejasne. Ostatnie badania prowadzone w praktykach lekarzy rodzinnych sugerowały znaczącą poprawę w zakresie depresji, drażliwości i męczliwości u kobiet przyjmujących 50 mg pirydoksyny dziennie, w porównaniu z tymi, u których stosowano placebo, ale ta próba obejmowała tylko niewielką liczbę kobiet. Istnieje zgodność co do tego, że należy przeprowadzić więcej badań na temat skuteczności pirydoksyny. Niepokojąca jest też toksyczność pirydoksyny (wywoływanie neuropatii obwodowej) w dawkach powyżej 500 mg dziennie. Sporadycznie kobiety mają niestrawność lub zapalenie błony śluzowej żołądka (gastritis), przy dawkach powyżej 100 mg dziennie.

Uważamy, że jeżeli kobieta chce wypróbować pirydoksynę, powinna zacząć od dawki 50 mg 2 x dziennie i nie przekraczać dawki 200 mg dziennie. Podawanie powinno się rozpocząć na 3 dni przed oczekiwanym pojawieniem się objawów, ale wit. B6 może też być przyjmowana w sposób ciągły, jeżeli cykle są nieregularne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.