Leczenie

Istnieją różnorodne możliwości leczenia farmakologicznego ZNPM, niestety niewie­le jest dobrze przeprowadzonych badań klinicznych na ten temat. Jednym z problemów w ocenie skuteczności leczenia jest to, że w większości badań wykazano bardzo dobry efekt po placebo, szczególnie w pierwszym miesiącu leczenia. W jednym z opracowań 94% kobiet w grupie otrzymujących placebo wykazało znaczną poprawę. Tak więc każda próba zastosowania leków czy monitorowanie powinny być bardzo dokładnie kontrolowane i prowadzone przez co najmniej 3 miesiące.

Generalnie postępowanie lecznicze w ZNPM należy zaczynać od leczenia uznanego za najmniej toksyczne i z najmniejszymi efektami ubocznymi, tj. od leków takich, jak pirydoksyna (wit. B6) czy olej z wiesiołka, a dopiero jeżeli te nie są skuteczne – można próbować innych leków. Podejście objawowe może być bardzo pomocne, ponieważ badania wykazują, że różne sposoby leczenia są skuteczne dla poszczególnych objawów, niemniej powinno się zwracać baczną uwagę na efekty uboczne. Ostatecznym rozwiąza­niem problemu ZNPM może być próba zniesienia owulacji lub zablokowanie zmian cyklicznych przy użyciu leków takich, jak doustne środki antykoncepcyjne, danazol i analogi LHRH lub hormonalnej terapii zastępczej. Wszystkie te metody terapii powinny być monitorowane przez co najmniej 3 miesiące przy użyciu karty lub dzienniczka. Jeżeli leczenie przynosi poprawę, powinno być kontynuowane przez kolejne 6 miesięcy i później zakończone, a efekty ocenione. Można zastosować leczenie skojarzone, np. pirydoksynę i progestageny, ale to z kolei utrudnia ocenę, który z leków był skuteczny i dlaczego. Każde leczenie ZNPM musi być przemyślane z punktu widzenia możli­wego ryzyka w przypadku ciąży. Kobiecie należy to uświadomić, szczególnie przy leczeniu hormonami. Zdaniem autorki nie istnieją leki, które można uznać za absolutnie bezpieczne we wczesnej ciąży, chociaż Brush stwierdza, że pirydoksyna (witamina B6) i olej z wiesiołka mogą być bezpiecznie przyjmowane w tym czasie. Należy też przypomnieć ponownie, że żadne leczenie z wyjątkiem doustnych środków antykoncep­cyjnych nie może być uznane za skuteczną antykoncepcję.

Pewna liczba szpitali w Wielkiej Brytanii prowadzi poradnie przyszpitalne dla pacjen­tek z ZNPM. Skierowanie do poradni specjalistycznej może być wskazane w bardzo ciężkich przypadkach ZNPM lub gdy rozważa się bardziej skomplikowane sposoby leczenia omówione poniżej. Kobiety z ZNPM mogą być przyjmowane przez lekarzy zajmujących się menopauzą. Należy więc sprawdzić, jakie możliwości pomocy będą dostępne dla tych kobiet w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Skierowanie do ginekologa może nie być pomocne, jeżeli nie ma on zrozumienia dla problemu ZNPM.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.