Diuretyki i antagoniści aldosteronu

Większość kobiet odczuwających przewodnienie (uczucie pełności) lub subiektywne zwiększenie masy ciała w rzeczywistości nie przybiera na wadze, a takie odczucia są wynikiem redystrybucji masy ciała. Badania wykazały, że spironolakton (Aldactone) w dawce 25 mg 2 x dziennie od 18 do 26 dnia cyklu lub 10 dni przed miesiączką może mieć korzystny wpływ na te objawy. Wymagana jest ostrożność w stoso­waniu diuretyków, szczególnie tych preparatów, które nie oszczędzają potasu. Jest ważne, aby nie przepisywać ich w sposób ciągły, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznie niskich stężeń potasu, nawet jeżeli leki te przyjmuje się z przerwami, tylko z powodu ZNPM. Ciągłe stosowanie diuretyków może wywołać lub nasilać retencję płynów i powodować objawy cięższe niż wyjściowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.