Swoiste przyczyny braku miesiączki

Opóźniona menarche. Jak długo lekarz rodzinny powinien czekać z rozpoczęciem diagnostyki u dziewczynki, która jeszcze nigdy nie miesiączkowała? Ponieważ większość dziewczynek rozpoczyna menstruację do 16 roku życia, ten wiek można by uznać za górną granicę, do kiedy dziewczynka powinna mieć pierwszą miesiączkę. Ważne jest, aby wcześniej skierować pacjentkę do specjalisty w przypadku, gdy nie rozwinęły się prawi­dłowo drugorzędowe cechy płciowe lub jeśli stwierdzi się odchylenia w budowie narządu rodnego lub objawy zaburzeń chromosomalnych. Rzadsze przyczyny to: zespół feminizujących jąder (prawidłowo rozwinięte piersi przy braku owłosienia łonowego i pacho­wego, brak macicy przy prawidłowo wykształconej lub skróconej pochwie, 46, XY z obecnymi jądrami) lub zespół Turnera (różnorodność form, ale typowa jest niska sylwetka, infantylizm płciowy, płetwista szyja, koślawe łokcie, 45, X0, dysgenezja gonad). Kolejną rzadką przyczyną braku miesiączki jest nieprawidłowo wykształcony, niedrożny dolny odcinek układu rozrodczego, co powoduje zbieranie się krwi w pochwie (haemato- colpos). W tym przypadku drugorzędowe cechy płciowe są rozwinięte prawidłowo. W wywiadzie stwierdza się przerywane bóle zlokalizowane w dole brzucha, w badaniu przedmiotowym wyczuwa się przez odbytnicę torbielowate obrzmienie w pochwie, a w przedsionku pochwy widoczna jest błona o intensywnie niebieskim zabarwieniu. Oczywiście niezbędne jest wysłanie pacjentki do specjalisty w celu nacięcia i drenażu.

Jeżeli natomiast rozwój drugorzędowych cech płciowych jest prawidłowy lub postę­puje zadowalająco i jeśli nie ma nieprawidłowości w budowie anatomicznej, wtedy prawdopodobną przyczyną braku miesiączki są zaburzenia hormonalne, co można wyjaśnić za pomocą badań endokrynologicznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.