Strategia zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową

W raporcie „Zdrowie Narodu – Strategia na lata 90″  opisano stan zdrowia Brytyjczyków i przedstawiono strategię realizacji zmian prowadzących do jego polepszenia. Raport zaleca, aby zamiast rozważać prewencję jednej choroby w izo­lacji od innych, podjąć próbę ujednolicenia programu prewencji chorób przenoszonych drogą płciową i raka szyjki macicy z tymi programami, które dotyczą zapobiegania zachorowaniom na AIDS.

Raport zaleca, aby podstawową częścią edukacji szkolnej było dostarczanie informa­cji na temat stosunków międzyludzkich, sposobów antykoncepcji i prewencji chorób przenoszonych drogą płciową. Władze zdrowotne i kierownicze gremia medyczne powinny mieć określone mierzalne cele, aby promować bezpieczne i skuteczne formy antykoncepcji i aby zmniejszyć liczbę chorób przenoszonych drogą płciową. Powinny one ściśle współpracować z władzami lokalnymi i z innymi agendami społecznymi w planowaniu usług informacyjnych i doradczych. Efektywna kampania w środkach masowego przekazu powinna zapobiec wywoływaniu uczucia strachu i bezradności w społeczeństwie i skon­centrować się zamiast tego na podawaniu prostych i jednoznacznych informacji na temat praktyk seksualnych, które niosą wysokie lub niskie ryzyko zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową. Zmiany zachowań, które przede wszystkim mają wpływ na obniżenie liczby chorób przenoszonych drogą płciową, to;

  1. zredukowanie liczby partne­rów seksualnych,
  2. używanie barierowych metod antykoncepcji.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.