Postępowanie z pacjentkami, u których brak jest fizycznej przyczyny upławów

Od czasu do czasu u pacjentek zgłaszających się z objawami upławów nie można stwierdzić żadnych odchyleń w badaniu przedmiotowym ani w testach mikrobiologicznych. Takie pacjentki należy zapewnić, że ich objawy nie mają żadnej istotnej przyczyny; wytłumaczeniem może być to, iż jedne kobiety mają bardziej obfitą wydzielinę niż inne, co nie znaczy, że coś jest nie tak. Lekarze rodzinni mogą czasami znaleźć się w sytuacji, gdzie trzeba poradzić sobie z pacjentkami, u których objawy somatyczne uległy utrwale­niu, a u których mnogość wzajemnie wzmacniających się czynników może w sposób ciągły uniemożliwić stworzenie warunków koniecznych do wyzdrowienia. Lekarz może próbować ograniczyć swój własny udział w tym procesie przez wykonanie odpo­wiednich badań, zwrócenie wystarczającej uwagi na czynniki psychologiczne i nawiąza­nie satysfakcjonującego porozumienia z pacjentką.

U niektórych pacjentek dolegliwości pod postacią upławów mogą być metodą przed­stawienia problemów psychologicznych lub psychoseksualnych. Takie pacjentki mogą wymagać więcej czasu, wsparcia psychicznego oraz dobrej atmosfery, w której można omówić ich problemy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.