Paciorkowce i promieniowce

  • Paciorkowce

Paciorkowce z grupy B są poważną przyczyną bakteriemii lub innych inwazyjnych infekcji u noworodka w pierwszych dniach jego życia. Masywna kolonizacja pochwy zwiększa niebezpieczeństwo zakażenia noworodka, a niedojrzałość płodu i przedłużony okres porodu po pęknięciu pęcherza płodowego są istotnymi czynnikami ryzyka. Jeżeli bakteria ta zostanie wyizolowana z wysokiego wymazu pochwowego w okresie połogu, oboje, matka i dziecko, powinni być leczeni penicyliną.

  • Promieniowce

Promieniowce (Aactinomyces) są Gram-dodatnimi grzybami, które mogą kolonizo­wać drogi płciowe w obecności plastikowej wkładki wewnątrzmacicznej (IUD). Według aktualnych poglądów na ten temat jeżeli pacjentka nie ma żadnych objawów, to nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek czynności w celu wyizolowania tych drobnoustrojów. Jakkolwiek rzadko, mogą być związane ze stanami zapalnymi w obrębie miednicy mniejszej. U pacjentki z objawami wkładka powinna być wyjęta; można rozważyć użycie antybiotyków. Actinomyces są wrażliwe na penicylinę i tetracykliny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.