Nieinfekcyjne przyczyny upławów

  • Nadżerki szyjkowe

Nadżerka jest określeniem stanu, gdy warstwowy nabłonek wyściełający pochwową część szyjki zostaje zastąpiony przez nabłonek walcowaty z kanału szyjki. Nadżerki są powszechnie spotykane u kobiet używających złożonych (dwuskładnikowych) pigułek antykoncepcyjnych. Nadżerka może powodować śluzowe upławy. W czasie badania można zobaczyć wokół zewnętrznego ujścia szyjki czerwony, ziarnisty obszar, zamiast zwykłego, różowego nabłonka warstwowego. Jeżeli pacjentka wymaga leczenia, nadżerkę usuwa się przez elektrokonizację.

  • Polipy szyjkowe

Polipy szyjkowe mogą być bezobjawowe lub – jeżeli są owrzodzone – mogą powo­dować upławy, które są podbarwione krwią (krwiste). Polipy leczy się chirurgicznie.

  • Rak szyjki macicy

Najwcześniejszymi objawami raka szyjki macicy są nieregularne krwawienia i upła­wy, często wodniste, agresywne. W badaniu szyjki można stwierdzić: widoczne owrzodze­nie, wzmożoną gotowość do krwawienia przy lekkim dotknięciu, wyczuwalne stwardnie­nie oraz wzrost kruchej masy rozpadającej się przy dotknięciu. Rak kanału szyjki macicy może być trudniejszy do rozpoznania, ponieważ badanie we wziernikach może nie ujawnić żadnych odchyleń od stanu prawidłowego i rozpoznanie można postawić tylko na podsta­wie wyłyżeczkowania.

  • Rak endometrium (rak macicy)

Najpowszechniejsze objawy raka endometrium to nieregularne krwawienia lub upła­wy, zwykle brązowe, wodniste i intensywne. Dwuręczne badanie miednicy może nie ujawnić żadnych odchyleń. Jedyną metodą, na podstawie której można w sposób pewny postawić rozpoznanie, jest wyłyżeczkowanie jamy macicy.

  • Rak pochwy

Pierwotny rak płaskonabłonkowy pochwy jest rzadki. Nowotwór złośliwy jest zwy­kle wtórny w stosunku do pierwotnego wzrostu w innym miejscu, tj. w szyjce lub jamie macicy. Pacjentka z rakiem pochwy na ogół zgłasza się z powodu nieregularnych krwa­wień i obfitych upławów. Nowotwór zwykle przybiera postać owrzodzenia z twardym dnem i uniesionymi krawędziami. Powierzchnia jest krucha i łatwo krwawi. Zmiana może być nieprzesuwalna względem podłoża.

  • Rak sromu

W raku sromu objawy są następujące: obrzęk, bolesność, krwawienie i ropne upławy. Widoczna jest zmiana o charakterze owrzodzenia z podniesionymi, wynicowanymi, nieregularnymi granicami.

  • Zanikowe zapalenie pochwy

Zanikowe zapalenie pochwy jest spowodowane tym, że srom i pochwa tracą swoją odporność na infekcję w trakcie procesu starzenia. Pacjentka zgłasza się z upławami, czasami podbarwionymi krwią, i bolesnością sromu. W trakcie badania srom i pochwa wyglądają na zmienione zapalnie, często z małymi, licznymi ogniskami zaczerwienienia. Jeżeli jako przyczynę upławów wykluczono proces złośliwy, zanikowe zapalenie pochwy może być leczone estrogenami doustnie lub miejscowo.

  • Nie wyjęty tampon

Zapomniany tampon szybko powoduje bardzo silne upławy, które znikają po usunię­ciu tamponu. Jeżeli występują objawy podmiotowe lub przedmiotowe infekcji w miednicy mniejszej, należy podać antybiotyki.

  • Zatrzymane resztki po porodzie lub poronieniu.

Mogą one powodować upławy, zwłaszcza jeżeli towarzyszy im infekcja. W postępo­waniu leczniczym należy rozważyć zarówno wy łyżeczko wanie jamy macicy, jak i zastosowanie antybiotyków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.