Kiła

W raportach klinik wenerologicznych od 1977 roku przypadki zakażeń kiłą wśród kobiet wykazują tendencje zniżkowe: od 468 przypadków w 1977 roku do 160 w 1987 i 117 w 1988, chociaż w 1989 roku liczba przypadków zakażeń kiłą wśród kobiet pozo­stawała stała na poziomie 122. Kiła jest chorobą zakaźną wywołaną przez bakterię Treponema pallidum (krętek blady). Podstawową drogą szerzenia się infekcji jest droga płciowa, chociaż może być także kiła wrodzona. Kiłę można podzielić na wczesne stadium zakaźne i późne niezakaźne. Zmiana pierwotna, która rozwija się w miejscu wniknięcia T. pallidum, jest charakterystycznym, niebolesnym owrzodzeniem. Jeżeli taką zmianę chorobową stwierdzimy u pacjentki, należy skierować ją do kliniki chorób wene­rycznych. Jak dotąd, brak jest danych sugerujących, aby kobiety zgłaszajace się do lekarza rodzinnego z powodu objawów ze strony dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wymagały rutynowych testów serologicznych w kierunku kiły.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.