Wstęp

Rak sutka jest najczęstszym nowotworem kobiet i jest przyczyną ponad 21% nowych zachorowań kobiet na raka. Szacuje się, że u 1 na 12 kobiet brytyjskich wystąpi on w pewnym okresie życia. Rozpoznanie raka zwiastuje pojawienie się znaczących fizycznych i psychologicznych problemów zarówno dla pacjentki, jak i jej rodziny oraz opieku­nów. Aczkolwiek w ostatnim dwudziestoleciu nasza wiedza o tej chorobie znacznie się rozwinęła, a leczenie stało się bardziej racjonalne, postępy są powolne, a wzrost liczby przeżywających niewielki.

Ogółem choroby gruczołu sutkowego stanowią znaczącą pozycję w zestawieniu rocznym liczby konsultacji lekarzy rodzinnych. W Trzecim Narodowym Przeglądzie Chorobowości podano, że dla wszystkich grup wiekowych współczynnik konsultacji wyniósł dla raka sutka 9,7 na 1000, dla łagodnych nowotworów sutka 2,3, dla zmian gruczołowych i dysplazji 7,3 oraz 10,8 dla innych rzadkich schorzeń sutka – w sumie 30,1 dla wszystkich chorób gruczołu sutkowego. Dla porównania współ­czynnik ten wynosi 12,9 dla zaburzeń miesiączkowania, 16,0 dla zespołu napięcia przedmiesiączkowego i 22,6 dla objawów związanych z menopauzą.

Serwis  ten w równym stopniu zajmuje się postępowaniem w raku, jak i w innych łagodnych chorobach sutka, ponieważ te ostatnie są przyczyną największej liczby konsultacji w praktyce lekarzy rodzinnych i są znaczącą pozycją finansową w Narodowym Systemie Ochrony Zdrowia (NHS) zarówno w sensie lekarskim, pielęgniarskim, jak i administracyjnym. Choroby sutka przyczyniają się także do powstawania znacznego niepokoju wśród kobiet nimi dotkniętych. Na wstępie przedstawiona zostanie epidemiologia raka sutka oraz dostępne metody umożliwiające jego wczesne rozpoznanie. Następnie omówione zostanie postępowanie z pacjentkami zgłaszającymi się z objawami chorób piersi z uwzględnieniem informacji dotyczących badania gruczołu sutkowego. Szczegó­łowo przedstawione zostanie ogólne postępowanie w łagodnych chorobach sutka. Kolejno omówimy rozpoznanie i leczenie raka sutka, zarówno wczesnych jak i zaawansowanych jego postaci. Na zakończenie przedstawimy efekty uboczne leczenia raka sutka oraz problemy psychologiczne związane z tą chorobą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.