Wnioski

Z chorobami piersi związana jest zarówno znacząca chorobowość, jak i umieralność. Rak sutka stanowi główny problem zdrowotny w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich lat uzyskano niewielki postęp co do perspektyw racjonalnego zapobiegania tej chorobie. Natomiast udowodniono, że wczesne rozpoznanie przez prowadzenie mammograficznych badań przesiewowych w grupie kobiet powyżej 50 lat daje znaczące korzyści wyrażone zmniejszeniem umieralności z powodu raka sutka. Uzyskano dotąd tylko niewielką poprawę wyników leczenia, choć ostatnie badania dotyczące leczenia wspomagającego dają nadzieję na poprawę rokowania. Wszystkie choroby piersi zarówno łagodne, jak i nowotwory wiążą się ze znacznymi problemami psychologicznymi.

Główną rolę w rozpoznaniu, leczeniu i opiece nad chorą z rakiem sutka spełnia lekarz rodzinny. Jeżeli kobieta zgłasza się z problemem dotyczącym piersi, nawet banalnym, powinien on zapewnić ją, że wizyta była jak najbardziej zasadna. Niektóre kobiety z ewidentnymi zmianami chorobowymi wymagają skierowania do specjalisty chorób gruczołu piersiowego. We wszystkich wątpliwych przypadkach lepiej jest poprosić kobie­tę o ponowną wizytę po krótkim czasie lub skierować chorą do specjalisty. Skierowanie do specjalisty może być wskazane choćby tylko dla uspokojenia chorej. Przed skierowa­niem do szpitala lekarz rodzinny powinien omówić z chorą przypuszczalne rozpoznanie i możliwe metody leczenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.