Leczenie hormonalne

Do niedawna kastracja chirurgiczna lub napromienianie jajników w celu wywołania sztucznej menopauzy były głównymi sposobami wspomagającego leczenia hormonalnego. Efekty uboczne tak gwałtownej menopauzy, które w dodatku nie mogły być zmniejszone przez hormonalną terapię zastępczą (HTZ), dla wielu kobiet były gorsze niż rozpoznanie raka piersi i perspektywa jej amputacji. Tamoksyfen (Zitazonium) może spowodować podobny efekt terapeutyczny przez blokowanie receptorów estrogenowych, a ma bardzo niewiele objawów niepożądanych, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Leczenie hormonalne zaawansowanych postaci raka sutka w przeszłości polegało na usunięciu nadnerczy i/lub przysadki. Obecnie podobny efekt można osiągnąć przez stosowanie aminoglutetimidu, ale objawy niepożądane są trudne do przewidzenia.

Do niedawna kastracja chirurgiczna lub napromienianie jajników w celu wywołania sztucznej menopauzy były głównymi sposobami wspomagającego leczenia hormonalnego. Efekty uboczne tak gwałtownej menopauzy, które w dodatku nie mogły być zmniejszone przez hormonalną terapię zastępczą (HTZ), dla wielu kobiet były gorsze niż rozpoznanie raka piersi i perspektywa jej amputacji. Tamoksyfen (Zitazonium) może spowodować podobny efekt terapeutyczny przez blokowanie receptorów estrogenowych, a ma bardzo niewiele objawów niepożądanych, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Leczenie hormonalne zaawansowanych postaci raka sutka w przeszłości polegało na usunięciu nadnerczy i/lub przysadki. Obecnie podobny efekt można osiągnąć przez stosowanie aminoglutetimidu, ale objawy niepożądane są trudne do przewidzenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.