Wytyczne postępowania dla kliniki promocji zdrowia

Postępowanie

 1. Jakie są cele kliniki? Czy zbadano i wzięto pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej?
 2. Czy konsultowano się ze wszystkimi członkami grupy opieki podstawowej, takimi jak personel niemedyczny, personel współpracujący, inne zespoły, przedstawiciele pacjen­tów, miejscowi specjaliści?
 3. W jaki sposób wzywa się pacjentów? Czy sposób ten jest odpowiedni dla wszystkich grup, do których kierowana jest promocja zdrowia?
 4. Jak często przeprowadza się pełne badanie pacjenta?
 5. W jaki sposób będzie się odnajdywać i docierać do osób nie reagujących na wezwanie? Właśnie oni są często tą grupą, która wymaga szczególnej uwagi. Dobry skutek mogą przynieść rozmowy telefoniczne.
 6. Jaką przyjąć formę działania, tzn. klinikę sformalizowaną, konsultacje oportunistyczne, zajęcia grupowe?

Wprowadzanie w życie

 1. Jaki personel będzie zaangażowany w tę działalność? Czy wszyscy zgadzają się na protokół postępowania i czy zostali wyczerpująco poinformowani o swojej roli? Czy wybrano właściwe osoby?
 2. Jakie informacje będą zbierane od pacjentów? W jaki sposób? Czy na przykład użyje się kwestionariuszy, karty pacjenta czy dane będą gromadzone za pomocą kom­putera?
 3. Czy przy planowaniu sesji kliniki promocji zdrowia wzięto pod uwagę bezpieczeństwo, prywatność, wielkość kliniki i jej dostępność?
 4. Czy frekwencja i wyniki będą zapisywane w sposób umożliwiający późniejszą analizę danych?

Interwencja

 1. Czy rozważono model opieki zdrowotnej, na którym oprze się działania interwencyjne? Wśród możliwości wymienić można model medyczny, czyli oparty na chorobie, i model wyobrażeń zdrowotnych pacjentki, w wypadku którego należy wyjść od sposobu, w jaki kobieta postrzega własne zdrowie.
 2. Czy wśród personelu istnieje zgodność co do standardowej porady zdrowotnej?
 3. Jak prowadzone będą kolejne wizyty i przekazywanie pacjentki w ramach praktyki?
 4. Czy określone zostały zasady kierowania pacjentki do innych jednostek organizacyjnych? Czy uwzględniono politykę lokalną tych jednostek (np. opieki społecznej, grup ochotniczych). Wzięcie tego pod uwagę może być bardzo istotne, jako że np. badania stężenia cholesterolu mogą się różnić w zależności od regionu.
 5. Jakich użyje się materiałów pomocniczych (np. ulotki, kasety wideo)? Wśród dostępnych materiałów występują ogromne różnice zarówno co do treści, jak i sposobu prezentacji.

Zapewnienie jakości

 1. Jakiego rodzaju odpowiedniego treningu czy szkolenia potrzebują lekarze i inny personel?
 2. W jaki sposób zorganizowano wewnętrzną ocenę jakości usług i analizę uzyskanych danych (np. ocenę zmian zachodzących w czynnikach ryzyka na podstawie historii chorób, ocenę podatności na dotychczasowe działania grup wybranych jako cel promocji zdrowia, sprawdzanie satysfakcji pacjentów, itp.)?
 3. Jak zorganizowano ocenę zewnętrzną (np. udział w programie wizytacji praktyk, spotkania ze specjalistami szpitalnymi)?
 4. Jak często będzie się poddawać ocenie całą działalność?
 5. W jaki sposób będzie się opisywać działalność w dorocznym raporcie i ulotce informacyjnej praktyki, które są źródłem informacji i wiarygodności dla lokalnej społecz­ności?
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.