Współpraca albo społeczna promocja zdrowia

Powinno się szukać sposobów wyjścia z promocją zdrowia do społeczeństwa we współpracy z innymi zespołami podstawowej opieki zdrowotnej, władzami lokalnymi i grupami ochotników. Promocja zdrowia jest nierozerwalnie związana z dobrobytem społeczeństwa jako całości, jak również jednostek. Jeżeli chce się osiągnąć cele w postaci szerokiego uczestnictwa i dotarcia do najbardziej potrzebujących, należy wyjść do ludzi, a nie tylko oczekiwać w gabinecie. Do przykładów można zaliczyć „ruchome” kliniki w lokalnych centrach i pogadanki/dyskusje z grupami ochotników. Kobiety powinny być szczególnie zainteresowane radzeniem sobie ze stresem, ale temat ten w powinien być w trakcie dyskusji wzbogacony omówieniem innych czynników ryzyka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.