Porady zdrowotne

Prawdopodobnie większość porad zdrowotnych udzielanych kobietom w podstawo­wej opiece zdrowotnej będzie się wiązać z kontrolą zdrowotną i promocją zdrowia. W następnych akapitach zawarte będą ogólne wskazówki, jak zapewnić usługi najwyższej jakości. Te rady będą w równej mierze dotyczyć porad udzielanych na mocy kontraktu lekarza rodzinnego nowo zarejestrowanym pacjentom, pacjentom przychodzącym po raz pierwszy od co najmniej 3 lat, jak i ludziom powyżej 75 roku życia.

Po pierwsze, należy przyjąć, że nie można udzielić dobrej porady, jeżeli nie poświęci się pacjentowi co najmniej 15 minut.

Po drugie, udowodniono, że porada udzielona przez lekarza rodzinnego jest skuteczniejsza niż ta udzielona przez pielęgniarkę, jako że pacjenci darzą lekarzy szczególnym szacunkiem. W każdym razie należy pamiętać, że przepisy zezwa­lają na przekazywanie takich obowiązków jedynie odpowiednio przeszkolonemu i nadzorowanemu personelowi z wyłączną odpowiedzialnością lekarza.

Po trzecie, łatwo przeprowadzić doskonałą kontrolę czy badanie i udzielić kiepskiej porady. Mimo to właśnie porada, a nie kontrola, ma wpływ na zmianę wiedzy kobiety, jej przekonań czy zachowania i to właśnie porada nadaje sens całemu procesowi. Należy zwracać uwagę zarówno na treść przekazywanej pacjentce wiadomości, jak i na umiejętności komunikacyjne personelu przychodni. Skuteczna komunikacja jest umiejętnością częściej nabytą niż wrodzoną, i może być tu potrzebne specjalne szkolenie.

Po czwarte, należy dokładnie rozważyć korzyści płynące z zatrudnienia wizytatora zdrowia, jako że są oni doskonale przygotowani do tego typu pracy. Sesje pracy mogą być samofinansujące na zasadzie odpłatności wizytatorowi za porady.

Szczególną uwagę należy poświęcić listom z zaproszeniem, których odpowiednie sformułowanie może zachęcić większą liczbę osób do korzystania z usługi. Należy też pomyśleć o kwestionariuszach służących zbieraniu informacji od pacjentów. W instytucjach lokalnych powinny być dostępne wzory listów i kwestionariuszy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.