Kontrola zdrowia – co to jest?

Projekt Prewencyjnej Opieki Podstawowej Wycombe stworzył szeroki program kontroli zdrowia. Definiuje się tam 3 cele kontroli zdrowia:

  1. Badania przesiewowe pacjentów, mające na celu wykrycie czynników zagrożenia, w szczególności chorobami układu krwionośnego i nowotworami.
  2. Promocja zdrowego stylu życia.
  3. Umożliwienie pacjentom dokonywania wyboru stylu życia i kontroli nad własnym zdrowiem.

Kontrolę zdrowotną można podzielić na 3 etapy:

Uzgodnienie tematyki. Dlaczego kobieta zgłosiła się na kontrolę? Czy chce omówić jakieś szczególne problemy?

Zebranie informacji. Karta do zbierania danych przy kontroli zdrowia jest doskonałą pomocą, pozwalającą zbierać informacje w sposób usystematyzowany. Sposób sformuło­wania pytań na karcie został opracowany tak, by uzyskane informacje były dokładne, a czas pracy wykorzystany optymalnie. Należy, jeśli to możliwe, trzymać się jednakowej terminologii.

Dyskusja i porada. Kiedy ustali się szczególne problemy, o jakich chciałaby rozma­wiać pacjentka, a także czynniki ryzyka, należy podjąć decyzję co do tematyki dyskusji. Powinno się wybierać kwestie postrzegane przez pacjentkę jako problem i te, które pacjentka chce i może w niedługim czasie zmienić. Największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia pacjentki jest oczywiście palenie: nie zawsze jednak można zająć się tym problemem przy okazji pierwszego spotkania.

Do 4 etapów efektywnego doradztwa zaliczyć należy:

  1. Poznanie natury problemów zdrowotnych pacjentki, jej wyobrażeń i obaw związanych ze zdrowiem.
  2. Tłumaczenie, przy uwzględnieniu wyobrażeń pacjentki, i osiągnięcie wzajemnego zrozumienia.
  3. Negocjacje, polegające na odkrywaniu możliwości zmian, wybieraniu i uzgadnia­niu właściwych celów, i pozyskaniu pacjentki do aktywnego udziału.
  4. Wsparcie przy użyciu pozytywnej zachęty, dostępnych materiałów i ustalenie odpowiedniej kontroli.

Badania kontrolne. Ustalone cele i data kontroli powinny zostać odnotowane w kar­cie. Należy również odnotować ustalone terminy przyszłych testów i badań, np. stężenia cholesterolu czy ciśnienia tętniczego krwi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.