Kontrakt lekarza rodzinnego

Kontrakt lekarza rodzinnego, obowiązujący w Wielkiej Brytanii od 1990 roku, włącza promocję zdrowia do zakresu świadczeń zdrowotnych i uznaje doniosłość pozy­tywnych działań na etapie podstawowej opieki zdrowotnej. Kontrakt zawiera również zasady wynagradzania za następujące działania:

  • Kliniki promocji zdrowia
  • Badania zdrowotne określonych grup w populacji, szczególnie osób powyżej 75 roku życia, osób po raz pierwszy rejestrujących się u lekarza rodzinnego i tych, którzy nie konsultowali się z nim w ciągu ostatnich 3 lat.

Zalety i wady tych szczególnych prowizji są złożone i wykraczają poza zakres tematyki, szczególnie że lista opłat i uposażeń podlega zmianie w drodze negocjacji między Generalną Radą Służby Zdrowia i Departamentem Zdrowia. Można jednak stwierdzić, że nowy kontrakt zachęca tylko do badań zdrowotnych prowa­dzonych w ramach kliniki promocji zdrowia.

Tudor Hart w następujący sposób ostro skomentował kliniki promocji zdrowia w kontekście zapobiegania chorobie wieńcowej:

„Jednakże kliniki niekoniecznie zapobiegają chorobie wieńcowej. Wielkim niebez­pieczeństwem płacenia za działania, a nie za efekty końcowe jest to, że kończy się na działaniach. Kliniki promocji zdrowia… przyciągają tych, którzy najmniej ich potrzebują i odstręczają tych, którzy potrzebują ich naprawdę. W najlepszym wypadku są jednym ze środków prowadzących do celu, w najgorszym stają się kolejnym zyskownym, ale nieistotnym rytuałem.”

Ludzie z bogatych (i zdrowszych) klas społeczeństwa częściej przyjmują zaproszenia na badania kontrolne stanu zdrowia, powiększając w ten sposób nierówności zdrowotne pomiędzy grupami społecznymi. Badania prowadzone w pewnej praktyce lekarza rodzinnego, obejmującej ponad 2000 mężczyzn i kobiet, po 5 latach proponowania kontroli zdrowotnych wykazały, że najczęściej przychodziły osoby najmniej zagrożone chorobą wieńcową.

Lekarze powinni starać się rozwinąć  kompleksowe podejście do kliniki promocji zdrowia, które spowodują, że porady kierowane do osób, które ich najbardziej potrzebują.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.