Kliniki zdrowej kobiety

Zarówno ogólne, jak i wyspecjalizowane kliniki promocji zdrowia (do tych ostatnich zaliczymy np. te dotyczące palenia, diety czy gimnastyki) są właściwe zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Również większość elementów badań kontrolnych i używanej dokumentacji medycznej nie wymaga rozróżnienia według płci.

Mimo to zaleca się, by zespoły podstawowej opieki zdrowotnej założyły również Kliniki lub Centra Zdrowej Kobiety. Pozwoli to skoncentrować się na promocji zdrowia wśród kobiet. Warunki tej działalności nie zostały sprecyzowane i w zależności od kliniki oferowane usługi różnią się (od badań do poradnictwa i grup wsparcia). Chodzi tu o pozytywne podejście do zdrowia i dobrej kondycji kobiet. Zadaniem Centrów, których personel stanowić powinny kobiety, jest rozwinięcie wśród kobiet dbałości o własne zdrowie i prowadzenie pełnego zakresu badań. Najlepsze z Centrów prowadzą doradztwo i grupy samopomocy zajmujące się objawami przedmiesiączkowymi, menopauzą, poro­nieniami, porodem martwego płodu, współżyciem seksualnym, problemami związanymi z paleniem, alkoholem, narkotykami.

Kliniki Zdrowej Kobiety powinny przyciągać kobiety z różnych środowisk. Powinny być prowadzone w sposób niesformalizowany, skłaniający do dyskusji i zadawania pytań, które kobiety krępują się zadać własnemu lekarzowi rodzinnemu w obawie, że jest zbyt zajęty i może uznać ich problemy za błahe. Czas i miejsce prowadzenia klinik, przyjazna atmosfera to najważniejsze czynniki mogące .przyciągnąć kobiety i decyzje w tych sprawach powinny zostać podjęte ze znajomością warunków lokalnych.

Kobiety osiągają lepsze rezultaty w jednopłciowych grupach terapeutycznych i na­leży im, jeśli to możliwe, udostępnić tę możliwość. W czasie porad dotyczących stresu, nadużywania leków lub innych substancji należy zorganizować opiekę nad dziećmi. Jeśli uwzględnienie płci uczestników działań promujących zdrowie ma znaczenie dla udziału w nich kobiet z mniejszości etnicznych, należy zrobić wszystko, aby wyjść na przeciw takiej potrzebie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.