Inne źródła lokalne

Większość FSHA zatrudnia specjalistów służących lekarzom wsparciem w opraco­wywaniu programów promocji zdrowia i mogących polecić (lub zorganizować) szkolenie dla personelu, metody docierania do pacjentów, materiały do zbierania informacji, metody oceny i sprawdzania postępu itp.

Lokalny wydział promocji zdrowia również będzie służył radą, organizował szko­lenia i udzielał informacji.

Szczególnie w miastach władze lokalne są często bardzo aktywne w dziedzinie promocji zdrowia i chętnie nawiążą współpracę z jednostkami podstawowej opieki zdro­wotnej . W pierwszym rzędzie należy kontaktować się z Environmental Health Department (wydział zdrowia środowiskowego).

W kwietniu 1993 roku zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące promocji zdrowia. Od tej pory rekompensata finansowa dla Klinik Promocji Zdrowia zastąpiona zostanie ustalanym w zależności od liczby pacjentów budżetem. Jego wysokość zależeć będzie również od wcześniej szych działań praktyki i stopnia złożoności planów, które będą zatwierdzane przez FHSA. Zgodnie z rządową strategią „The health of the nation” (Zdrowie narodu) opublikowaną w 1992 roku, głównymi punktami działań będą zagroże­nia wynikające z trybu życia i choroba wieńcowa.

Głównymi celami wydają się:

  • redukcja zależności od klinik i zachęcenie do stosowania szerokiego wachlarza metod.
  • wąskie skupienie się na głównych czynnikach ryzyka zamiast szerokiego podejścia.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.