Epidemiologia

Jadłowstręt psychiczny występuje dużo częściej u kobiet niż u mężczyzn, stosunek kobiet do mężczyzn wynosi przynajmniej 10:1. Szczyt zachorowań przypada na wiek 16-17 lat, rzadko choroba zaczyna się u dziewcząt przed okresem dojrzewania. Rzadko również rozpoczyna się po 35 roku życia. Częstość występowania tego zaburzenia wzrasta we wszystkich grupach społecznych oraz we wszystkich grupach etnicznych; można jednak wyróżnić pewne grupy młodych kobiet, u których rozpowszechnienie tego zabu­rzenia jest większe od oczekiwanego, np. tancerki baletowe, gimnastyczki, dziewczęta w szkołach prywatnych i modelki. Kobiety z tych grup ryzyka znajdują się pod ogromną presją utrzymania niskiej masy ciała lub niskiego odsetka tłuszczu. W grupach tych wskaźniki chorobowości wynoszą ok. 1-2%. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo­nych częstość występowania jadłowstrętu psychicznego szacuje się na 0,37-4,06 na 100 000 populacji na rok. A więc w praktyce lekarza rodzinnego pełnoobjawowy jadłowstręt psychiczny można spotkać dość rzadko. Jednak u młodych dziewcząt podprogowa postać choroby występuje 5 razy częściej i zarówno one same, jak i ich rodzice zwracają się do lekarza rodzinnego o pomoc w leczeniu tego zaburzenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.