Definicje promocji zdrowia

Promocja zdrowia obejmuje 3 zasadnicze rodzaje działalności, które często pokry­wają się. Lekarze rodzinni odgrywają ważną rolę we wszystkich trzech:

  1. Edukacja zdrowotna – dostarczanie gotowych informacji dotyczących zdrowego trybu życia, uczących, jak korzystać ze świadczeń zdrowotnych. Celem tych działań jest umożliwienie ludziom dokonywania racjonalnych wyborów w sprawach dotyczących ich zdrowia i uświadomienie czynników mających wpływ na zdrowie społeczeństwa.
  2. Zapobieganie chorobom – działania podejmowane, by zmniejszyć ryzyko chorób, kalectwa czy innych zagrożeń zdrowotnych, np. badania przesiewowe w kierunku raka sutka i szyjki macicy.
  3. Ochrona zdrowia – wywodząca się z tradycji zdrowia publicznego i obejmująca ochronę zdrowia przy użyciu środków prawnych, politycznych i fiskalnych, np. prawny nakaz używania pasów bezpieczeństwa, nałożenie wysokich podatków na papierosy i alkohol, fluoryzacja wody. Lekarze mają ogromny wpływ na rozwój polityki prozdro­wotnej, ponieważ mają wpływy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.