Zaburzenia fizyczne

Niewiele jest narządów i układów organizmu, na które nie oddziałuje nadmierne spożycie alkoholu. Wiele z tych oddziaływań jest wspólnych dla obu płci.

  • Zaburzenia żolądkowo-jelitowe

Zwykle są to najwcześniejsze objawy nadużywania alkoholu. U osób nadmiernie pijących częsty jest przewlekły nieżyt żołądka, prowadzący do owrzodzeń żołądka lub dwunastnicy. Jedną z najczęstszych przyczyn krwawych wymiotów są pęknięcia błony śluzowej żołądka, powstające wskutek odruchów wymiotnych, gdy osoby pijące alkohol usiłują rano coś zjeść lub nawet tylko umyć zęby. Zaburzenia wchłaniania witamin i żelaza często prowadzą do niedoboru witamin i niedokrwistości, zwłaszcza niedokrwistości z niedoboru żelaza.

  • Choroby wątroby

Na podstawie dobrze udokumentowanych doniesień wiadomo, że ostra ekspozycja na alkohol, np. 2- lub 3-dniowy ciąg picia, może prowadzić do powstawania nacieków tłuszczowych w wątrobie, jednakże cofają się one po zaprzestaniu picia. Wydłużone w czasie nadmierne picie alkoholu może prowadzić do bliznowacenia i marskości wątro­by. Dawniej sądzono, że powstrzymanie się od picia alkoholu (abstynencja), nawet w okresie gdy jest już za późno na całkowity powrót do zdrowia, powoduje, że nie dochodzi do dalszego pogorszenia stanu wątroby. Ostatnie badania dowodzą, że przebieg zmian poalkoholowych w wątrobie u kobiet różni się od zmian u mężczyzn. U kobiet częstsze są epizody alkoholowego zapalenia wątroby, które szybciej prowadzą do marskości lub raka wątroby. Sugeruje się także, że w patogenezie chorób wątroby związanych z piciem alkoholu u kobiet odgrywają rolę mechanizmy autoimmunologiczne. Szczyt umieralności kobiet z powodu raka wątroby przypada w Szkocji na wiek od 50 do 54 lat, nieco wcześniej niż w Anglii i Walii .

  • Nowotwory

W prowadzonym w Stanach Zjednoczonych dużym badaniu National Cancer Survey oceniano związek między występowaniem różnego typu nowo­tworów a paleniem tytoniu i piciem alkoholu. U kobiet stwierdzono większą skłonność do występowania raka wargi, języka, krtani i przełyku wraz ze wzrostem spożycia alkoholu. Badanie to wykazało, że rak w obrębie jamy ustnej i przełyku częściej był skojarzony z piciem alkoholu niż z paleniem papierosów; odwrotną zależność stwierdzono w raku krtani. Badacze ci zauważyli także, że ryzyko wystąpienia raka związanego z piciem alkoholu było największe w tkankach stykających się z alkoholem w największym stężeniu (np. w jamie ustnej). Thorley stwierdził:

„W Stanach Zjednoczonych, gdzie rozpowszechnienie palenia tytoniu i picia alko­holu jest podobne jak w Wielkiej Brytanii, palenie tytoniu wywołuje 30% wszystkich zgonów z powodu raka, ale alkohol wywołuje 3% zgonów z powodu raka i jest – obok tytoniu – znaczącym, zidentyfikowanym czynnikiem rakotwórczym. Tak więc tytoń i alkohol mogą być dwoma czynnikami, na które można mieć wpływ w aspekcie zapobie­gania chorobom nowotworowym”.

 

Ostatnio zainteresowanie środków masowego przekazu poświęcone było możliwemu związkowi przyczynowemu między umiarkowanym piciem alkoholu a rozwojem raka sutka; obecnie prowadzonych jest na ten temat wiele badań. Sprawa ta jest bardzo zawiła. Ograniczeniem wielu badań jest nieodpowiedni dobór grupy kontrolnej, np. grupy pacjen­tek z łagodnymi chorobami sutka lub z nowotworami hormonozależnymi, jak rak endo­metrium. Dane dotyczące spożycia alkoholu często nie są zbierane w sposób rygorystycz­ny, lecz jeszcze bardziej problematyczne jest zbieranie danych na temat spożycia alkoholu w ostatnim okresie, podczas gdy celem badania jest ocena mechanizmów przyczynowych choroby, która mogła rozpocząć się do 20 lat wcześniej. Dane sugerujące związek przyczynowy między piciem alkoholu a występowaniem raka sutka są logiczne, ale istnieje mało dowodów to potwierdzających.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.