Skutki nadmiernego picia alkoholu

Dlaczego u ludzi, którzy pili w sposób rozsądny, zaczynają występować problemy związane z piciem alkoholu? Może być wiele różnych tego powodów – często są to desperackie próby rozwiązania trudnych czy wymykających się spod kontroli sytuacji życiowych. Sugerowano, że u mężczyzn czynnikiem wyzwalającym nadmierne picie alkoholu są napięcia związane z pracą zawodową, zaś u kobiet trudności w kontaktach międzyludzkich. Choć może to być prawda, często pozostaje niczym innym, jak tylko poszukiwaniem „społecznie akceptowanych” odpowiedzi. Niektórzy widzą problem je­dynie w rodzaju spożywanych trunków: „Wszystko było w porządku, kiedy piłam piwo, moje problemy pojawiły się, gdy zaczęłam pić wódkę”. Często oznacza to po prostu, że z powodu rozwoju tolerancji na alkohol pacjentka musiała go pić w bardziej stężonej postaci, aby uzyskać pożądany efekt.

Niektóre osoby nadmiernie pijące nie zdają sobie sprawy, że picie alkoholu stanowi dla nich problem, aż do czasu gdy doznają większego urazu lub gdy inni ludzie zaczynają komentować fakt odgrywania przez alkohol tak ważnej roli w ich życiu. Wielu pijących przyznaje jednak, że wiedzieli o tym, iż występują u nich problemy związane z piciem alkoholu na długo przedtem, zanim byli w stanie przyznać to wobec innych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.