Problemy psychologiczne

  • Depresja i lęk

Związek pomiędzy depresją a piciem alkoholu jest dobrze znany. Nasilona depresja musi być leczona łącznie z leczeniem problemu alkoholowego. Najczę­ściej dyskutowanym czynnikiem poprzedzającym wystąpienie problemów związanych z piciem alkoholu jest u kobiet konflikt dotyczący ich roli seksualnej. Idea takiego konfliktu, będącego czynnikiem prowadzącym do nadużywania alkoholu przez kobiety, ugruntowała się w ciągu kilku ostatnich lat.

U młodych kobiet nadużywających alkoholu częściej występują stany lękowe, mają one gorszą samoocenę, częściej odrzucają tradycyjne role kobiece – jest to jedno z moż­liwych wyjaśnień. Jednakże jest także możliwe, że napięcia, którym podlegają matki pracujące zawodowo i prowadzące dom są tak silne, że alkohol i inne leki (jak benzodia­zepiny) lub nawet częściej papierosy, mogą być przez nie stosowane jako środki prowa­dzące do szybkiego uzyskania stanu odprężenia. Liczba kobiet znajdujących się w takiej sytuacji wzrasta. Mogą one zgłaszać się do lekarza rodzinnego skarżąc się na zmęczenie, brak energii, uczucie lęku. Trzeba pamiętać, że pacjentka może być w grupie ryzyka, jeśli pije alkohol dla usunięcia niektórych z tych objawów. Dlatego tak ważne jest zebranie wywiadu dotyczącego picia alkoholu.

Z drugiej strony, niektóre badania dotyczące starszych kobiet nadużywających alko­holu często przedstawiają je jako osoby „nadmiernie kobiece” w ujęciu stereotypowym, które np. chcą mieć dużo dzieci i widzą swoją rolę życiową przede wszystkim jako świadczenie opieki i wsparcia emocjonalnego dla rodziny.

  • Problemy seksualne

Wiele kobiet mających problemy związane z piciem alkoholu skarży się na trudności w pożyciu seksualnym. Badania wykazały, że w tej grupie częściej niż w populacji ogólnej występuje pochwica (yaginismus), bolesne stosunki płciowe (dyspareunia) i brak reaktywności seksualnej. Przyczyny tych zaburzeń są złożone, lecz wydaje się, że kobiety z problemami alkoholowymi traktują alkohol jako środek „leczący” ich problemy seksualne. Obecnie wiele kobiet (prawdopodobnie z powodu wyobrażeń stwa­rzanych przez reklamy) wierzy, że alkohol nasila doznania seksualne. Uważają one alkohol za afrodyzjak i mówią o zwiększeniu przyjemności w pożyciu seksualnym po alkoholu. Jednakże te subiektywne odczucia są sprzeczne z obiektywnymi danymi na temat wpływu alkoholu na reaktywność seksualną kobiet. Alkohol jest środkiem depresyjnym. Odczucia subiektywne mogą wynikać nie tylko z odhamowującego działania alkoholu, ale i z jego wpływu na życie towarzyskie. Kobiety uczą się kojarzyć picie alkoholu z towarzyskością i aktywnością seksualną, stąd ich oczekiwanie, że picie alkoholu zwiększa odczuwanie przyjemnych doznań seksualnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.