Poziom spożycia alkoholu

Niepokój co do nadużywania alkoholu przez kobiety jest związany z ogólnym wzrostem spożycia alkoholu. Spożycie alkoholu na osobę w Wielkiej Brytanii uległo podwojeniu w okresie od II wojny światowej do roku 1979; od tego czasu utrzymuje się na stałym poziomie. Można zauważyć, że spożycie alkoholu w latach powojennych było znacznie niższe niż na początku XX wieku.

Ogólne tendencje dotyczące spożycia alkoholu na osobę są ważne, gdyż wywierają one wyraźny wpływ na występowanie problemów związanych z piciem alkoholu. Nadużywanie alkoholu jest jednym z głównych proble­mów narodowych. Warto jednak zauważyć, że spożycie alkoholu w Wielkiej Brytanii nie jest bardzo wysokie w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Zmiany modelu picia alkoholu w wielu krajach wydają się być odzwierciedleniem ogólnych tendencji dotyczących spożycia alkoholu w tych krajach. Mało jest dowodów na dramatyczny wzrost spożycia alkoholu przez kobiety w porównaniu z mężczyznami.

Spośród kobiet w Wielkiej Brytanii najwięcej alkoholu piją młode, niezamężne kobiety, robiące karierę zawodową. Ich proporcjonalna reprezentacja w grupie osób z problemami alkoholowymi wzrasta. Za wskaźniki nadużywania alkoholu uważa się: przyjęcia do szpitali psychiatrycznych z powodu uzależnienia od alkoholu, umieralność z powodu marskości wątroby i skazania za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub pijaństwo w miejscach publicznych. W Szkocji liczba kobiet przyjętych do szpitali psychiatrycznych z powodu alkoholizmu lub psychoz alkoholowych wzrosła z 350 w 1985 roku do 450 w 1989 roku (przyjęcia pierwszorazowe). W latach 1979-1988 stwierdzono umiarkowany wzrost umieralności z powodu przewlekłych cho­rób wątroby i marskości u kobiet w Anglii i Walii. Co interesujące, liczba ostrzeżeń i skazań za wykroczenia popełniane pod wpływem alkoholu przez kobiety w Anglii i Walii zmniejszyła się z 6447 do 4794 w latach 1984-1986, lecz wzrosła ponownie do 6641 w roku 1988. W Szkocji, gdzie statystyki dotyczą osób, którym udowodniono winę, stwierdza się stałe zmniejszanie się liczby tych kobiet, z 1180 w 1982 roku do 398 w roku 1988. Dane liczbowe dotyczące mężczyzn wykazują podobny spadek.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.