Nadużycie leków

Temat ten jest wystarczająco ważny, aby go poruszyć nawet w rozdziale poświęco­nym sprawom alkoholu. Badania wskazują, że wielu kobietom, szczególnie między 45 a 49 rokiem życia, przepisywane są leki przeciwlękowe i przeciwdepresyjne. Powszechnie wiadomo, że kobietom trudniej jest niż mężczyznom rzucić palenie, a także chętniej niż oni leczą się same lekami dostępnymi w aptece bez recepty.

Dostępne dane powinny zaalarmować lekarzy, że istnieje realny problem kobiet nadużywających kilku leków jednocześnie. Sugeruje się, że może zaistnieć efekt „hydrauliczny” czy zjawisko zastępowania jednych środków psychoaktywnych innymi. Gdy jedna substancja staje się trudniej dostępna z powodu zmniejszenia podaży albo z innych przyczyn, np. ceny, to może dochodzić w drodze kompensacji do wzrostu spożycia innych substancji, legalnych lub nielegalnych. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę zarówno przy rozpoczynaniu, jak i przy kończeniu terapii lekami przeciwlękowymi i przeciwdepresyjnymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.