Abstynencja czy picie kontrolowane

Długa i interesująca dyskusja na temat tego czy lepszym postępowaniem jest całko­wite zaprzestanie picia alkoholu czy picie kontrolowane, przekracza ramy tego rozdziału. Zainteresowanych odsyłam do opracowania tego tematu zrobionego przez Heather i Robertson. Wystarczy tu powiedzieć, że picie kontrolowane jest rozwiązaniem moż­liwym tylko dla niektórych ludzi mających problemy z alkoholem.

Początkowo większość badań przeprowadzano w specjalnych jednostkach odwyko­wych, niewiele uwagi poświęcano możliwości powrotu przez niektórych ludzi do umiarkowanego, nieszkodliwego czy kontrolowanego modelu picia. Od kiedy jednak poszerzo­no zakres badań, uznano, że istnieje również takie rozwiązanie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.