Wnioski

Lekarze rodzinni pierwsi stykają się z większością trudności seksualnych. Powinni oni umieć zarówno wykryć, jak i zbadać pacjentów z trudnościami seksualnymi, a także udzielić porady przynajmniej w najprostszych przy­padkach. Szkoły medyczne, ucząc o seksualności człowieka, powinny dostarczać podsta­wowej wiedzy, koniecznej do takiej pracy. Uzupełnieniem tego byłoby szkolenie w zakre­sie postępowania z problemami seksualnymi i możliwość wypróbowania nabytych umie­jętności w ramach ogólnej praktyki lekarskiej. Większość klinik leczenia dysfunkcji seksualnych organizuje szkolenia doskonalące dla tych osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie poradnictwa. Niektóre z nich oferują możliwość nadzoru tym osobom, które chciałyby same prowadzić swoich pacjentów z trudnymi lub skomplikowa­nymi problemami seksualnymi. Relate prowadzi specjalne kursy szkoleniowe dla osób pragnących nauczyć się terapii. Dla pacjentki najbardziej krytycznym momentem jest chwila, gdy po raz pierwszy napomknęła lekarzowi rodzinnemu o swoim problemie. Od reakcji lekarza rodzinnego zależy, czy pacjentka kiedykolwiek w pełni omówi ten problem oraz czy otrzyma odpowiednią pomoc.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.