Problemy seksualne małżonki niepełnosprawnego mężczyzny

Kobieta, której partner jest niepełnosprawny, napotyka wiele trudności związanych z relacją seksualną. Po pierwsze i przede wszystkim są to problemy, których powstanie wiąże się z tym, że inni ludzie często nie mogą zaakceptować istnienia związku seksualnego między pełnosprawną kobietą a niepełnosprawnym mężczyzną. W dodatku, poja­wiają się problemy wynikające z odwrócenia ról, które może być konieczne w ogólnej relacji w parze, a także z obaw kobiety, że może zranić partnera, zaburzenia płodności (zwłaszcza gdy partner ma uszkodzenie rdzenia kręgowego), trudności mężczyzny w zaakceptowaniu bardziej aktywnej roli seksualnej własnej żony oraz postaw obojga partne­rów wobec aktywności seksualnej bez współżycia w przypadku, gdy nie jest możliwy stosunek płciowy. Mężczyzna może cierpieć z powodu własnej ogromnej zazdrości o większą, w porównaniu z nim, zdolność żony do czerpania przyjemności z seksu, a także z powodu ryzyka, że żona może wejść w inny związek. Co więcej, kobiecie może być bardzo trudno zaakceptować rolę, która łączy zadania pielęgniarki (zwłaszcza, gdy musi ona doglądać funkcji wydalniczych) z uczuciami partnerki seksualnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.