Problemy seksualne kobiety niepełnosprawnej

Chociaż większość naszych wiadomości o problemach seksualnych i niesprawności fizycznej dotyczy mężczyzn, niepełnosprawne kobiety mają prawdopodobnie tak samo dużo problemów, jak niepełnosprawni fizycznie mężczyźni. Kilka aspektów kobiecej seksualności ulega wtedy naruszeniu. Po pierwsze, kobieta ma negatywny obraz siebie jako osoby fizycznie niepełnosprawnej. Po drugie, świadomość posiadania piętna, jakie przypisuje się seksualności kobiet kalekich, może ograniczyć jej zainteresowanie seksem. Po trzecie, na popęd seksualny uszkadzająco mogą działać upośledzające skutki zaburze­nia, na jakie cierpi kobieta, lub otrzymywane w związku z tym leki. Dotyczy to zwłaszcza chorób przewlekłych i bolesnych. Po czwarte, choroba może utrudniać zdolność porusza­nia się; i tak na przykład ciężki artretyzm lub uszkodzenie rdzenia kręgowego utrudniają lub uniemożliwiają współżycie. Po piąte, zdolność do odbioru bodźców czuciowych, koniecznych do uzyskania satysfakcji seksualnej, może być ograniczona: zdarza się to szczególnie przy zaburzeniach neurologicznych. Wreszcie, jeśli kobietą opiekują się inne osoby (czy to krewni czy pracownicy instytucji), to czy niesprawna kobieta będzie miała jakieś możliwości aktywności seksualnej, samotnie czy z partnerem, będzie zależało od postawy osób opiekujących się nią.

Omówiliśmy już niektóre choroby wywołujące niesprawność i oddziałujące na se­ksualność, inne zasługują na uwagę w tym miejscu. Problemy seksualne łączą się z wie­loma chorobami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane i porażenie mózgowe. Kobieta z całkowitym przecięciem rdzenia kręgowego nie jest zdolna do osiągnięcia orgazmu na skutek stymulacji genitalnej, chociaż nadal może zajść w ciążę. Mogą u niej występować również problemy z kontrolą oddawania moczu i stolca. U kobiety z uszkodzeniem rdzenia kręgowego często rozwijają się nowe sfery erogenne, zwłaszcza na poziomie uszkodzenia. Kobieta niewidoma może natknąć się na tabu, które dotyczy uczenia się seksualności poprzez dotyk. Zapach łączący się z aktywnością seksualną może ją niepokoić, nagość może wy wołać jej zakłopotanie, a własna duża zależność od partnera może być dla niej frustrująca. Jest ona także całkowicie pozbawiona wzrokowych kom­ponentów seksualności. Społeczna izolacja oraz trudności w porozumiewaniu się prowa­dzą do słabej informacji seksualnej przeznaczonej dla głuchej kobiety. Wreszcie, opóźnie­nie umysłowe łączy się z całą gamą dalszych problemów, a zwłaszcza z tymi, które wynikają z postaw personelu odpowiedzialnego za opiekę nad kobietą. Wiążą się one szczególnie z niepokojem personelu o nadmierną podatność kobiety opóźnionej umysłowo na wykorzystanie seksualne oraz ryzyko ciąży.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.