Nadużycia seksualne

Coraz liczniejsza grupa kobiet poszukuje pomocy z powodu długotrwałych skutków nadużycia seksualnego, które miało miejsce w dzieciństwie. Do charakterystycznych cech nadużyć seksualnych, które powodują długo utrzymujące się konsekwencje, należą: przedłużający się czas trwania nadużycia, początek i zaprzestanie nadużywania we wcze­snym wieku, gdy sprawcą nadużycia jest ojciec, a nie osoba niespokrewniona z ofiarą, zaistnienie rzeczywistego fizycznego kontaktu seksualnego oraz użycie siły. Głównymi negatywnymi skutkami nadużycia seksualnego w dzieciństwie są zaburzenia nastroju, często związane ze stale zmieniającą się niską samooceną, trudności interpersonalne, zwłaszcza z partnerem oraz dysfunkcje seksualne, szczególnie niski poziom seksualnego pożądania, fobie seksualne i problemy w zakresie pobudzenia. U ofiar nadużycia czasami spotyka się również stosunki pozamałżeriskie.

Wiele czynników wpływa na seksualne nadużywanie córek przez ojców (jest to najczęstsza forma nadużycia seksualnego w dzieciństwie). Należą do nich: zaburzenia osobowości oraz nadużywanie alkoholu u ojców, dysharmonia małżeńska między rodzicami oraz przyzwolenie dawane przez matkę dziewczynki. Dziewczynka często zostaje wciągnięta w związek kazirodczy, gdy nie potrafi jeszcze ocenić jego konsekwencji, gdyż jest na to zbyt młoda. Dopiero, gdy jest starsza, zaczyna odczuwać poczucie winy i wyrzuty sumienia w związku z tą relacją, co ma poważne konsekwencje dla jej późniejszego przystosowania seksualnego.

W czasie pierwszej wizyty u lekarza kobiety bardzo rzadko ujawniają fakt nadużycia seksualnego z okresu dzieciństwa, gdyż obawiają się, że nikt im nie uwierzy oraz dlatego że czują się winne lub wstydzą się tego. Reakcja lekarza na ujawnienie przez pacjentkę historii jej nadużycia jest ważnym początkowym krokiem każdego pro­cesu terapeutycznego. Bardzo ważna jest postawa akceptacji i zrozumienia ze strony lekarza, która może przyczynić się bardzo do zmniejszenia przeżywanego przez kobietę poczucia nienormalności. Zwykle konieczne jest skierowanie kobiety do psychiatry lub psychologa klinicznego, którzy udzielają pomocy specjalistycznej, gdyż pomoc w poko­naniu skutków nadużycia seksualnego wymaga często dużej ilości czasu oraz dużej znajomości rzeczy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.