Leczenie problemów seksualnych osób niepełnosprawnych

Idealnie byłoby, gdyby osoby opiekujące się niepełnosprawnymi zajmowały się tymi problemami w trakcie swojej codziennej pracy. Jednak, aby tak robić, osoby te potrzebują edukacji i wsparcia. Wieloma innymi problemami seksualnymi, które łączą się z niespraw­nością i mają specyficzny charakter, powinno zajmować się poradnictwo fachowe. Do niedawna niewiele było osób doświadczonych w pracy z tego rodzaju problemami, ale w niektórych regionach Wielkiej Brytanii powstały obecnie specjalistyczne kliniki oferujące fachowe poradnictwo. Powinny one otrzymywać wsparcie różnego rodzaju. Organizacja woluntarystyczna o nazwie SPOD (Sexual Problems of the Disabled) oferuje porady i towarzystwo samym niepełnosprawnym, ich partnerom i rodzinom, a także tym, którzy się nimi opiekują. Lekarzowi rodzinnemu, który chciałby więcej dowiedzieć się o proble­mach seksualnych osób niepełnosprawnych oraz o ich leczeniu, polecamy książkę Heslinga  „Not made of stone”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.