Kierowanie pacjentów do lekarza specjalisty

Udzielimy tylko kilku pobieżnych wskazówek co do tego, jakie problemy seksualne wymagają odesłania pacjenta pod opiekę specjalisty. Zależy to częściowo od tego, czy lekarz rodzinny jest na tyle dobrze wyszkolony, że mógłby zajmować się tego rodzaju trudnościami. Jeżeli lekarz rodzinny nie chce prowadzić terapii seksualnej, powinien odsyłać pacjentki do opieki specjalistycznej, w przypadku gdy problem seksualny pacjent­ki prawdopodobnie jest skutkiem przeżycia przez nią jakiegoś znaczącego doświadczenia w dzieciństwie. Wtedy udzielenie prostej porady lub dostarczenie pacjentce wsparcia nie da żadnego rezultatu. Dotyczy to każdego rodzaju dysfunkcji seksualnej. W przypadku dysfunkcji w zakresie wzwodu warto dokładnie ustalić sposób leczenia, gdyż obecnie istnieje wiele dostępnych i skutecznych metod jej leczenia.

Zanim lekarz odeśle pacjentkę do specjalisty, powinien, o ile to możliwe, spotkać się z jej partnerem, aby ocenić, jaki jest jego stosunek do problemu, a zwłaszcza czy jest on gotowy coś z tym zrobić. Przed skierowaniem pary do specjalisty należy przeprowadzić krótką ocenę obojga partnerów według wcześniej podanych punktów. Gdy są do tego wskazania, lekarz powinien przeprowadzić również badania fizykalne. Dotyczy to szczególnie pochwicy i dysfunkcji w zakresie wzwodu. Poinformowanie pary o tym, jak wygląda wizyta u specjalisty może podziałać na pacjentów uspokajająco.

Czasami para może stwierdzić, że nie chce być w tym momencie odsyłana gdzie indziej. Może się okazać, że omówienie problemu z własnym lekarzem pomogło tej parze. Skierowanie do specjalisty można wtedy nieco odroczyć. Należy sprawdzić, czy udzielona pomoc była wystarczająca, aby para mogła samodzielnie czynić dalsze postępy bez pomocy fachowej.

Każdy lekarz rodzinny powinien wiedzieć, kto prowadzi najbliższą klinikę dysfunkcji seksualnych. Niestety, dostępność tego rodzaju klinik na różnych obszarach kraju jest bardzo różna. Obecnie konsultanci Relate są specjalnie wyszkoleni w prowadzeniu terapii seksualnej; podobnie wielu lekarzy zajmujących się planowaniem rodziny podejmuje szkolenie w tym zakresie; niektóre kliniki terapii seksualnej mieszczą się w szpitalach psychiatrycznych. Lekarz może zawsze zasięgnąć informacji w każdej instytucji tego rodzaju, która mieści się w pobliżu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.