Radzenie sobie ze stresem w praktyce lakarza rodzinnego

Praktyki, które są świadome ciężaru pracy z pacjentkami z zaburzeniami pochodzenia psychosocjalnego, muszą nauczyć się radzenia sobie z potencjalnym poszerzaniem zasięgu swojej pracy. Oznacza to, że należy przewidywać wystąpienie w zespole objawów stresu. Jest to, co zrozumiałe, większy problem w zagęszczonych populacjach miejskich, niż na obszarach rolniczych i w małych miastach. Dlatego warto monitorować wskaźniki stresu personelu, takie jak liczba zwolnień lekarskich, częstość konfrontacji i małych starć pomiędzy pacjentami a pracownikami rejestracji. Niektóre poradnie dopuszczają dawanie dni wolnych przeciążonym pracownikom, w celu uniknięcia kryzysów spowodowanych taką „frontową” pracą. Wszyscy pracownicy zespołu mogą również odnieść korzyść i doznać ulgi, określając precyzyjnie granice swoich obowiązków, a także wspólnie określając cele i przewidując trudności w pracy całej poradni. Inne przychodnie używają zatrudnionych u siebie psychologów do pomocy w rozwiązywaniu problemów stresu, na który narażony jest cały zespół.

Powyższe strategie zostały już dawno skutecznie użyte w przemyśle i wielu zawo­dach narażonych na stres. Pracownicy służby zdrowia okazali się mało wrażliwi na potrzebę ochrony własnego zdrowia psychicznego, a więc na przez siebie samych głoszone zasady.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.