Pomoc kobietom uzależnionym

Pacjentki nadużywające opiatów mogą prezentować się jako osoby „żądające” (choć prawdą jest, że wiele osób uzależnionych trzyma całymi latami swój nałóg głęboko w ukryciu przed lekarzem). Zazwyczaj jest to żądanie „czegoś, co mi pomoże wyjść z tego”, jeśli pacjentka zwraca się o leczenie detoksykacyjne. Nie zawsze prośba taka oddaje prawdziwe intencje pacjentki, a jej realizacja często sama w sobie jest dylematem – żądania przepisania metadonu zwykle są odrzucane przez lekarzy rodzinnych, którzy boją się „wejścia w kontakt z narkomanami”. Taka odmowa może bardzo przygnębić osoby uzależnione od nielegalnych narkotyków, gdyż są one przerażone perspektywą opiatowych objawów odstawiennych, bezsennością, dreszczami, biegunkami, suchością w ustach i drażliwością. Jednak lekarze rodzinni, którzy prowadzą leczenie odwykowe, uważają, że takie objawy nie zdarzają się często, o ile leczenie przebiega prawidłowo, a pacjentki nie łamią kontraktu terapeutycznego. Wiele pacjentek woli zaakceptować konieczność częstego spotykania się z lekarzem i reguły terapii, niż prowadzić dalej styl życia oparty na przyjmowaniu kupowanych od ulicznych handlarzy narkotyków. Wychodząc z punktu widzenia dobra rodziny, lekarze rodzinni powinni uznawać leczenie uza­leżnionych matek za pierwszoplanowy wybór, angażując w to także innych pracowników poradni rodzinnych.

Podobnie jak to jest z innymi pacjentami, lekarze rodzinni powinni poznać swoje uzależnione pacjentki najpierw jako ludzi, a dopiero później zaklasyfikowywać je do grupy narkomanek bez przyszłości. Wynika z tego przestroga, by nie przepisywać opiatów pacjentkom, które nie zostały zarejestrowane w praktyce i rejonie lekarza. Nowa pacjentka, zgłaszająca się do praktyki, nie powinna otrzymywać recept na opiaty; czasem użyteczne jest sprawdzenie danych pacjentki w Home Office Drugs Unit (urząd do spraw narkotyków). Zamiast wypisywać niebezpieczne leki, warto raczej zapoznać się z ogólnym stanem zdrowia i warunkami życiowymi pacjentki, często zaniedbanymi. Także sama pacjentka zazwyczaj potrzebuje czasu, by zaufać lekarzowi i ujawnić mu prawdziwe rozmiary swego problemu. Warto także pamiętać, że uzależnione od opiatów kobiety w ciąży oraz prostytutki mają pierwszeństwo w leczeniu swego uzależnienia, głównie z powodu niebezpieczeństwa infekcji HIV. Inne pacjentki muszą czekać w kolejce do specjalistycznych ośrodków i polegać na opiece lekarza rodzinnego.

Podręczniki postępowania z osobami uzależnionymi od „ulicznych” narkotyków dostępne są w specjalistycznych ośrodkach leczenia uzależnień i w urzędach spraw wewnętrznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.