Statystyka

Przytoczone liczby mają na celu ukazanie ilościowej perspek­tywy całego zagadnienia operacji usunięcia narządów u kobiet (-ektomii). Liczba kobiet w praktyce lekarza rodzinnego, które będą poddane jednej z tych operacji, jest oczywiście różna w zależności od rozkładu wieku i płci pacjentów. Jeśli jednak wziąć pod uwagę tak zwaną „przeciętną” praktykę lekarza rodzinnego składającą się z 2000 pacjentów, to istnieje prawdopodobieństwo, że 64 kobiety mogą być poddane zabiegowi usunięcia macicy, zaś 16 przejdzie mastektomię (a 16 mężczyzn – prostatektomię). Do 65 roku życia 20 kobiet – pacjentek przeciętnej praktyki będzie po operacji usunięcia macicy i 4,5% po mastektomii. W 1984 roku w Anglii i Walii (niestety, nie ma opublikowanych bardziej aktualnych danych z powodu reorganizacji systemu zbierania danych w obrębie państwo­wej służby zdrowia) wykonano w przybliżeniu 66 000 operacji wycięcia macicy, 37 500 operacji usunięcia gruczołu sutkowego, 6000 operacji wycięcia jajników (trudno jest uzyskać dokładne dane liczbowe z powodu systemu kodowania operacji w statystykach szpitalnych) oraz 34 500 prostatektomii. Statystycznie każdy lekarz rodzinny będzie zaangażowany przy udzielaniu porad 2 kobietom rocznie, jeśli chodzi o zabieg wycięcia macicy, 3 kobietom w ciągu 2 lat w aspekcie mastektomii i jednej w ciągu 2 lat z powodu operacji usunięcia jajników (oraz jednemu mężczyźnie rocznie z powodu prostatektomii, rzadko z powodu orchidektomii). Oczywiście powody, z jakich te operacje są wykonywa­ne, będą różne, szczególnie jeśli chodzi o operację usunięcia macicy.

Jeśli przeanalizuje się bardziej szczegółowo przyczyny, z powodu których wykony­wana jest operacja wycięcia macicy, to w większości są to choroby niezłośliwe. W 1984 roku w Szkocji tylko 9,5% tych operacji było spowodowane złośliwym procesem w obrę­bie narządu rodnego, 35% z powodu zaburzeń miesiączkowania, 20% z powodu włókniaków, 9,3% z powodu wypadania narządu rodnego i 26,2% to były tzw. „inne” przyczyny. Nadal jest tematem spekulacji, czy różnice w występowaniu poszczególnych chorób na świecie tłumaczą różnice w liczbie wykonywanych operacji usunięcia macicy, natomiast bardzo interesujący jest fakt, że liczba tych operacji (standaryzowa­nych wiekowo) jest 3-krotnie wyższa w USA niż w Anglii i Walii. Liczba wykonanych operacji usunięcia macicy różni się znacznie w zależności od regionu kraju, na przykład od 180 na 100 000 populacji z grupy ryzyka rocznie w Mersey do ok. 290 na 100 000 w North-East Thames. Nie ma różnic w liczbie tych operacji wykonanych w Anglii i Walii w aspekcie społecznego pochodzenia pacjentek.

Powyższe różnice niewątpliwie mają złożone przyczyny i mogą zależeć od czynni­ków nie mających nic wspólnego z chorobą. Same kobiety mogą mieć wpływ na liczbę wykonanych operacji w zależności od poglądów na temat konieczności wykonania zabiegu w danych okolicznościach. Ale, jak już wspomniano wcześniej, lekarz rodzinny może odegrać kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji o skierowaniu pacjentki do specjalisty, co będzie stanowić niezwykle istotny czynnik wpływający na to, czy kobieta będzie poddana zabiegowi usunięcia macicy czy nie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.