Pytania dotyczące sfery życia seksualnego

Wiele kobiet obawia się, że operacja wycięcia macicy zrujnuje ich życie seksualne zarówno poprzez utratę libido, jak też odczuwane dolegliwości podczas stosunku. Lekarz może rozwiać te obawy, jeżeli operacja przebiegnie bez powikłań, jajniki zostaną zacho­wane, a pochwa podczas zabiegu nie ulegnie skróceniu. Przeprowadzone badania prospek­tywne potwierdziły tezę, że aktywność życia seksualnego – ocenianego liczbą stosunków i liczbą osiąganych orgazmów – nie zmalała po operacji, niezależnie od tego, czy terapia estrogenowa była stosowana czy nie.

Z drugiej jednak strony, lekarz rodzinny powinien wykazać dużo zainteresowania kobiecie, która zgłasza problemy dotyczące pożycia po zabiegu usunięcia macicy. Proces ziarninowania w obrębie sklepienia pochwy może powodować ból, a nawet krwawienie podczas stosunków odbywanych we wczesnych tygodniach po operacji i między innymi z tego powodu doradza się wstrzemięźliwość płciową przez co najmniej miesiąc od zabiegu. Na ziarninę w obrębie sklepienia pochwy można stosować miejscowo azotan srebra. Późniejsze dolegliwości dotyczące uczucia suchości w pochwie oraz brak śluzu w pochwie w czasie podniecenia płciowego czy utrata libido z towarzyszącymi objawami menopauzy powinny zwrócić uwagę lekarza rodzinnego na możliwość wygasania funkcji jajników. Należy wtedy przy badaniu szukać cech zanikowego zapalenia pochwy oraz, w razie wątpliwości, ocenić stężenie FSH. Może zaistnieć potrzeba miejscowego zastosowania kremu z estrogenami lub hormonalnej terapii substytucyjnej. Niektóre kobiety po utracie trzonu i szyjki macicy mogą odczuwać zmniejszoną satysfak­cję seksualną podczas podniecenia i orgazmu, gdyż według Mastersa i Johnson oba te narządy w warunkach prawidłowych mogą spełniać pewne funkcje seksualne. Oczywiście może być również tak, że problemy dotyczące życia płciowego nie odnoszą się w żadnym stopniu do operacji i mogły istnieć również przed nią.

Kobiety muszą mieć szansę omówienia z lekarzem swych obaw dotyczących wpły­wu operacji usunięcia macicy na życie płciowe zarówno przed, jak i po operacji. Mogą się czuć zbyt skrępowane, aby rozpocząć rozmowę na ten temat, jednak chętnie przyjęłyby rozmowę, dającą możliwość poruszenia tych problemów. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, aby lekarz rodzinny mógł bez trudności rozpocząć taką dyskusję, jeśli tego oczekuje kobieta i aby był w stanie udzielić jej pomocy i porady.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.