Problemy psychologiczne

Psychologiczne następstwa usunięcia macicy są stale dyskutowane i nadal pozostają niejasne. Z niektórych badań wynika, że duża część kobiet po operacji usunięcia macicy cierpi na depresję, inne badania podważają te wyniki. Prawdopodobnie nie ma badań wolnych od krytycznych uwag na temat pewnych aspektów ich przeprowadzenia, ale to, że trzeba w nich uwzględnić tyle zmiennych, powoduje, że idealne badania byłyby zbyt trudne do wykonania.

W badaniach retrospektywnych przeprowadzonych w warunkach praktyki lekarza rodzinnego Richards stwierdził, że 37% z 200 kobiet po operacji wycięcia macicy było leczonych z powodu depresji pooperacyjnej. Szczególnie podatne na depresję były kobiety poniżej 40 roku życia, te z dodatnim wywiadem w kierunku depresji oraz te, u których podczas operacji nie znaleziono oczywistych zmian patologicznych w obrębie miednicy. Badania prospektywne oceniające stan psychiczny kobiet przed i po operacji przeprowadzone w warunkach praktyki szpitalnej nie potwierdziły tych spostrzeżeń. Wyniki tych badań wykazały poprawę stanu psychicznego pacjentek po operacji usunięcia macicy w porównaniu z oceną ich stanu sprzed operacji.

Wobec toczącej się ciągle debaty na temat psychologicznych następstw operacji wycięcia macicy nadal nie wiadomo, co powiedzieć pacjentkom, zwłaszcza przy tak sprzecznych informacjach zawartych w literaturze. Ale warto powtórzyć, że ważne jest, aby kobieta sama była pewna, że chce zabiegu i nie czuła się „zniewolona” przez lekarzy. Lekarze muszą również zdawać sobie sprawę na wpływ, jaki ma pozbawienie kobiety macicy na jej poczucie kobiecości. Otwarta dyskusja na ten temat może rozwiać jej obawy. Należy jednak pozostać bardzo ostrożnym przy doradzaniu zabiegu usunięcia macicy młodym, depresyjnym kobietom, u których nie stwierdza się ewidentnej patologii narządu rodnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.