Operacje usunięcia macicy/jajników

Operacje usunięcia jajników zostały wykonane po raz pierwszy w połowie XIX wieku w celu wycięcia torbieli i guzów jajnika, które wcześniej leczone były powtarzanymi nakłuciami. Jak można było się spodziewać, śmiertelność powyższych operacji była bardzo wysoka, co powodowało w środowisku medycznym znaczną niechęć do stosowa­nia takiego sposobu leczenia. Stopniowo, gdy operacje stawały się coraz mniej niebez­pieczne, zaczęto je stosować w coraz większym zakresie. Chociaż pierwsze operacje usunięcia jajników były przeprowadzane z powodu istnienia patologicznych zmian w tych narządach, wkrótce stało się modne wykonywanie ich również w innych przypadkach. Amputacja jajników była na przykład sposobem leczenia padaczki, chorób psychicznych a także takich zaburzeń nerwowych, jak na przykład histeria. Wydaje się, że ludzie wierzyli, że osobowość kobiety to orkiestra dyrygowana przez jej jajniki i każdy problem natury psychologicznej, z jakim się ona zgłaszała, mógł zostać rozwiązany przez wyko­nanie operacji usunięcia jajników. Operacja wycięcia łechtaczki (klitorydektomia) była przeprowadzana przez XIX-wiecznych chirurgów jako środek zaradczy na kolejnego kobiecego diabła – tym razem masturbację, o której sądziło się, że powoduje zarówno liczne choroby organiczne, jak i demencję oraz ogólny rozkład moralny. Moda na ten typ operacji w Anglii trwała tylko przez krótki okres i nigdy nie była tak powszechna jak moda
na operacje usunięcia jajników. Warto nadmienić, że usuwanie łechtaczki jest nadal operacją wykonywaną w niektórych krajach.

Operacje kastracji kobiet zostały w dużym stopniu wyparte przez inne rodzaje operacji – w tym również operacje usunięcia macicy, jako że kolejnym narządem, w którym upatrywano źródło problemów natury psychologicznej kobiet, była macica. Również wiele macic było wyciętych z powodu ich patologii – dużo z powodu stanów zapalnych. Wpływ na liczbę przeprowadzanych operacji oraz na ich efekty miały: coraz bezpieczniejsza chirurgia, stosowanie antyseptyki, znieczulenia, bezpieczniejszy przebieg porodów, rzad­sze ciąże i inne. Podczas gdy w XIX wieku operacje usunięcia macicy i operacje usunięcia przydatków były przeprowadzane zarówno z powodu zaburzeń psychicznych, jak i zmian patologicznych, tak aż do połowy XX wieku ekstyrpacja macicy, bez lub z przydatkami, była często wykonywana z niewielkim zwróceniem uwagi na konsekwencje natury psychologicznej. W powszechnym zwyczaju było usuwanie przydatków podczas operacji wycięcia macicy (zwyczaj nie do końca jeszcze zarzucony), prawdopodobnie dlatego że zakładano, że rola jajników po okresie menopauzy jest nieznaczna, a mogą one również po jakimś czasie ulec patologicznym przemianom.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.