Naglące nietrzymanie moczu

Naglące nietrzymanie moczu jest to mimowolne oddawanie moczu, któremu towa­rzyszy silne pragnienie mikcji. Można je podzielić na dwa podtypy.

Czuciowe naglące nietrzymanie moczu – jest sytuacją charakteryzującą się mimowol­nym oddaniem moczu, któremu towarzyszy nagłe parcie na mocz i silna chęć oddania moczu natychmiast, na skutek nadwrażliwości pęcherza i receptorów czuciowych cewki moczowej, które mogą uniemożliwiać normalne wypełnianie się pęcherza. Przyczyną może być infekcja (zapalenie pęcherza), podrażnienie wyściółki pęcherza lub jego ujścia, np. kamieniem, środkami moczopędnymi, lub emocje, np. lęk lub podniecenie.

Motoryczne naglące nietrzymanie moczu (niestabilny pęcherz) – występuje wtedy, gdy nagłe parcie na mocz , skurcz pęcherza i oddanie moczu występują jednoczasowo z powodu skurczu niestabilnego mięśnia wypieracza moczu. Jest to powszechna przyczyna naglącego nietrzymania moczu. Charakteryzuje ją nagłe parcie na mocz, częstomocz, moczenie nocne i nietrzymanie moczu. Przyczyną może być miażdżyca naczyń mózgo­wych, udar mózgowo-naczyniowy, choroby atakujące układ nerwowy, np. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, lub uszkodzenie wyższych ośrodków układu nerwowego. Diuretyki często przyspieszają tę formę nietrzymania moczu. Niestabilność mięśnia wypieracza może także wystąpić podczas orgazmu, powodując nietrzymanie moczu w trakcie stosunku.

Niestabilności pęcherza nie można rozpoznać badaniem klinicznym: pomocna jest cystometria. W badaniu cystometrycznym można pokazać, jak niestabilny pęcherz kurczy się spontanicznie lub po prowokacji podczas wypełniania (definicja Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji). W stabilnym pęcherzu ilość wypełniającego go moczu wzra­sta, nie powodując znaczącego wzrostu ciśnienia, nie obserwuje się też mimowolnego skurczu ściany pęcherza w badaniu cystometrycznym. Pacjentka z nietrzymaniem moczu może doświadczać skurczu niestabilnego pęcherza jako uczucia nagłego parcia na mocz – silnej potrzeby oddania moczu – albo może być nieświadoma, aż do wystąpienia wycieku moczu. Pęcherz może stać się niestabilny po zabiegach chirurgicznych na szyi pęcherza, a nagłe parcie na mocz jest czasami opisywane po histerektomii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.