Leczenie

  • Leczenie wysiłkowego i naglącego nietrzymania moczu

Leczeniem w tym przypadku będzie kombinacja ćwiczeń mięśni dna miednicy, treningu pęcherza i wsparcia psychologicznego oraz redukcja masy ciała.

  • Leczenie zanikowego zapalenia pochwy

Miejscowo działające preparaty z estrogenami w postaci pesariów lub kremu albo hormonalna terapia zastępcza są najskuteczniejsze w leczeniu tej dolegliwości i wynikającego z niej nagłego nietrzymania moczu.

  • Leczenie moczenia nocnego

Ocenia się, że 10% dorosłej populacji ma niestabilny pęcherz, z czego 1-2% kobiet cierpi na moczenie nocne. Moczenie nocne może być: 1) pierwotne – pacjentka nigdy nie była sucha w ciągu nocy, 2) wtórne – pacjentka znowu się moczy po okresie co najmniej roku bez moczenia.

Przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć następujące czynniki:

  1. Czy pacjentka ma infekcję układu moczowego?
  2. Czy wchodzą w grę problemy fizyczne lub emocjonalne – ruchliwość, podeszły wiek, czynniki neurologiczne.
  3. Czy jest przeszkoda lub przetoka?

Pacjentkom z niestabilnością mięśnia wypieracza można pomóc przez leczenie propanteliną lub oksybutyniną. Leki przeciwdepresyjne, w tym imipramina, też są skuteczne. U pacjentek, które od czasu do czasu moczą się w nocy, można zastosować donosowo dezmopresynę, syntetyczny analog hormonu antydiuretycznego.

Jeżeli po 3 miesiącach leczenia farmakologicznego brak jest efektów, radzimy skie­rować pacjentkę do konsultanta – specjalisty w nietrzymaniu moczu.

  • Wnioski

Gabinet lekarza rodzinnego jest idealnym miejscem do wyjaśnienia problemu nie­trzymania moczu, który jest przyczyną wielu ludzkich nieszczęść i wstydu, może źle wpływać na stosunki międzyludzkie w rodzinie. Większość pacjentek może być w sposób zadowalający leczona przy użyciu metod nieinwazyjnych, gdyż wyniki takiego leczenia są satysfakcjonujące pod względem analizy uzyskiwanych efektów do ponoszonych kosztów, jak i wykorzystania środków.

Jest ważne, że lekarze rodzinni gromadzą doświadczenia w leczeniu nietrzymania moczu, rezerwując skierowania do specjalistów dla pacjentek z bardziej skomplikowanymi i cięższymi problemami. Co więcej, ponieważ pacjentki są zwykle bardziej wdzięczne za leczenie w praktyce lekarza rodzinnego, wzmacnia to satysfakcję zawodową lekarza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.