Enuresis i ciągłe nietrzymanie moczu

  • Enuresis

Chociaż enuresis oznacza nietrzymanie moczu, jest ogólnie rozumiane jako odnoszą­ce się do moczenia nocnego (enuresis nocturna) czy moczenia się w łóżko. Moczenie nocne jest bardzo powszechne u dzieci, choć wszystkie, poza 1%, uczą się całkowitej kontroli pęcherza do okresu dojrzałości. Ocena urodynamiczna zwykle wykazuje u tych pacjentów niestabilność pęcherza.

  • Ciągłe (bierne lub odruchowe) nietrzymanie moczu

Ciągłe nietrzymanie moczu może wystąpić z powodu wielu okoliczności. Jeżeli pacjentka jest świadoma tego, że się moczy (rzadko), może być to w wyniku zniszczenia zwieracza lub zmian degeneracyjnych. Częściej pacjentka nie jest świadoma i opróżnienie pęcherza następuje bez udziału świadomości. Pęcherz neuropatyczny jest zwykle rezulta­tem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w wyniku choroby, wypadku, urazów kręgosłupa, rozszczepu kręgosłupa lub miażdżycy naczyń mózgowych czy udaru. Czynnościowe bierne nietrzymanie moczu może też wystąpić nie na skutek choroby neurolo­gicznej lub związanej z dynamiką dróg moczowych, lecz na skutek zaburzeń psychicznych lub emocjonalnych, ciągłego unieruchomienia, niesprawności fizycznej, lub może być wywołane lekami (leki uspokajające i przeciwlękowe), stanami senności i splątania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.