Czynniki związane z wystąpieniem nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu jest często dolegliwością związaną z wiekiem, przy czym większość pacjentek cierpi na naglące nietrzymanie moczu. U wielu młodych kobiet rozwija się wysiłkowe nietrzymanie moczu w czasie ciąży i porodu. Pomimo częstego występowania w badaniach nie ustalono etiologii tej dolegliwości – prowadzone są dalsze prace. Wykonano badania środowiskowe przy użyciu ankiet pocztowych, w których próbowano ustalić czynniki związane z nie trzymaniem moczu, ale sugerują one zaledwie powiązania pomiędzy wystąpieniem nietrzymania moczu a otyłością, rodzajem porodu, szwami pochwowymi, liczbą porodów, wcześniej­szymi operacjami ginekologicznymi itp.

Wieloczynnikowa etiologia nietrzymania moczu różnego typu ciągle jeszcze wyma­ga badań (m. in. dlaczego kobiety są w różnym stopniu podatne na wystąpienie nietrzy­mania moczu).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.