Wiadomości ogólne

Słowo menopauza wywodzi się z greckich słów „men” – miesiąc i „pausis” – zatrzymać. Określa ono koniec miesiączkowania, a ostatnia miesiączka oznacza zakoń­czenie okresu reprodukcyjnego w życiu kobiety.

Średni wiek występowania menopauzy wynosi nieco ponad 50 lat i jest podobny u kobiet w różnych krajach Zachodu. Co więcej, ostatnio przeprowadzone badanie u kobiet w Malezji określiło średni wiek menopauzy na 50,7 lat, a w innym badaniu prowadzonym w siedmiu krajach Azji stwierdzono, że u większości kobiet menopauza występuje ok. 50 roku życia. Te wyniki odnoszą się do krzyżowych badań dużych populacji kobiet. Ostatnio długofalowe badania prowadzono w południowej Anglii, Norwegii, Kanadzie i USA (Massachusetts). Wykazują one podobne rezultaty i potwierdzają istnienie jednego ważnego czynnika, wpływającego na wiek menopauzy: palenie papierosów obniża go o średnio 2 lata.

Wszystkie badania socjologiczne potwierdzają ważną rolę czynników kulturowych i społecznych w określaniu postaw kobiet wobec menopauzy. Na przykład kobiety w północnych Indiach traktują menopauzę jako koniec pewnego tabu i ograniczeń społecznych i nie skarżą się w tym okresie na żadne dolegliwości. Z drugiej strony doniesienia na temat kobiet z Ameryki Północnej wskazują, że ponad 80% z nich skarży się na uderzenia gorąca, a wiele na ogólne pogorszenie stanu zdrowia. W Stanach Zjednoczonych, Australii i Europie Zachodniej traktuje się menopauzę jako stan niedoborów hormonalnych, wyma­gający leczenia poprzez zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej.

Socjologowie i epidemiolodzy prowadzili badania kobiet brytyjskich pod kątem objawów związanych z menopauzą. U około 80% kobiet występują uderzenia gorąca, ale tylko 20% kobiet sądzi, iż ich objawy są na tyle nasilone, że wymagają pomocy lekarskiej. Uderzenia gorąca i pocenie się są jedynymi objawami, które gwałtownie nasilają się w okresie menopauzy lub tuż po niej. Objawy, takie jak depresja czy utrata pewności siebie, wykazują niewielkie nasilenie tuż przed ostatnią miesiączką. Inne objawy, takie jak bóle głowy, częstomocz, bezsenność, bóle krzyża, nie są swoiście związane z menopauzą, a choroby psychiczne nie są częstsze w tym okresie życia. Częstość występowania trudności związanych z pożyciem seksual­nym i utrata popędu płciowego narasta wraz z wiekiem u obu płci, a suchość i zanik błony śluzowej pochwy są częste u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Osteoporoza zwykle nie daje objawów w wieku średnim, ale niedostrzegalna utrata masy kostnej, która zaczyna się od menopauzy, może doprowadzić do złamań lub bólów kręgosłupa 20 lat później. Choroba niedokrwienna serca jest znacznie częstsza po menopauzie i jest najczęstszą przyczyną śmierci u kobiet po menopauzie.

Długofalowe badania potwierdziły ważną rolę wcześniejszych wzorców zachowań i korzystania z usług medycz­nych dla określenia, czy kobiety mają objawy związane z menopauzą i czy szukają z tego powodu pomocy medycznej. W przypadku niektórych kobiet udana kariera zawodowa i satysfakcjonujący, długotrwały związek seksualny stanowią ochronę przed objawami menopauzy.

Menopauza jako taka rzadko jest konkretną datą w życiu kobiety (datą ostatniej miesiączki) i jej termin jest ustalany wstecznie po upływie roku bez krwawień mie­siączkowych. Jednakże menopauza zbiega się w czasie ze znacznie ważniejszym okresem, jakim jest klimakterium.

Klimakterium

Jest to stopniowy zanik czynności jajników, do którego dochodzi w ciągu wielu lat i który ma znaczący wpływ na kości, naczynia krwionośne i kolagen.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.