Uwagi praktyczne

Palenie papierosów ma niekorzystny wpływ na serce, zwiększa ryzyko powikłań związanych z leczeniem hormonalnym, ale nie wykazano związku między paleniem tytoniu a zapadalnością na raka szyjki macicy. Pacjentki powinny być zachęcane do zaprzestania palenia (i wspomagane w tej decyzji), a przynajmniej do ograniczenia palenia do poniżej pięciu papierosów dziennie.

Badanie składu morfologicznego krwi obwodowej, badanie ogólne moczu i oznacze­nie tyroksyny (T4) pozwalają na wykluczenie niedokrwistości, choroby nerek, cukrzycy i nadczynności tarczycy, które mogą naśladować objawy menopauzy lub stanowić prze­ciwwskazanie do leczenia hormonalnego. Nieprawidłowe krwawienia z pochwy (między- miesiączkowe, po stosunku lub po menopauzie) wymagają przeprowadzenia badań dia­gnostycznych; konieczne jest skierowanie pacjentki do szpitala.

Oto podsumowanie głównych punktów postępowania z kobietą leczoną hormonalnie, która ma zachowaną macicę:

  1. Dla każdej pacjentki należy ustalić najniższą skuteczną dawkę podtrzymującą.
  2. Przy stosowaniu estrogenów konieczne jest okresowe podawanie progestagenów.
  3. Niektóre preparaty zapewniają leczenie estrogenami w sposób ciągły, także w ciągu tygodnia, w którym dochodzi do krwawienia z odstawienia. Zmniejsza to występowanie uderzeń gorąca w tym okresie.
  4. Regularne krwawienia z odstawienia są prawidłowością, ale występują nie u wszy­stkich pacjentek. Krwawienia nieregularne, obfite lub bolesne, a także powiększenie macicy wymagają skierowania do ginekologa w celu przeprowadzenia dalszych badań.
  5. Zaprzestanie leczenia może być trudne zarówno dla pacjentek posiadających macicę, jak i tych po usunięciu macicy. Pomocne może być powolne odstawianie leków poprzez zmniejszanie ich dawek do połowy; lepiej odstawiać jest leczenie w zimnej porze roku. Uderzenia gorąca po odstawieniu leków mogą być nasilone i stresujące dla pacjentek, należy je więc zapewnić, że objawy te nie są szkodliwe i że ustąpią.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.