Środki niehormonalne

Nawet w tych placówkach służby zdrowia, które oferują informację i prowadzenie pacjentek decydujących się na hormonalną terapię zastępczą, 80 procent kobiet nie chce podjąć takiego leczenia, a wybiera inne metody zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca i złamaniom.

Lekarze zwykle znają metody zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca (zaprze­stanie palenia, stosowanie diety, ćwiczenia fizyczne, np. aerobik i kontrola masy ciała), lecz są mniej zorientowani w metodach zapobiegania osteoporozie (dostateczna podaż wapnia, naświetlanie światłem słonecznym, ćwiczenia fizyczne z obciążeniem, zaprzesta­nie palenia).

Istnieją kontrowersje na temat wielkości spożycia wapnia, które może być uznane za „wystarczające” (a powszechnie akceptowany jest obecnie fakt, że estrogeny są znacznie bardziej skuteczne w zapobieganiu utracie masy kostnej niż suplementacja wapnia). Ponieważ jednak kości zbudowane są z soli wapnia osadzonych na białkowej macierzy, pacjentki oczywiście wymagają pewnego minimalnego dowozu wapnia. Zalecane spożycie wapnia dla kobiet w okresie menopauzy wynosi w Wielkiej Brytanii 500 mg dziennie, w USA 800 mg dziennie. Istnieją dowody na to, że dla kobiet w starszym wieku korzystne jest wyższe spożycie wapnia, a badanie Heaneya wykazało, że kobiety po meno­pauzie dla utrzymania zerowego bilansu wymagają 1400 mg wapnia dziennie; przed menopauzą wystarcza 800 mg.

Dwa główne czynniki ryzyka osteoporozy to utrata czynności jajników oraz niska szczytowa masa kostna. Ta ostatnia zależy od odpowiedniego odżywiania w dzieciństwie (ok. 600 ml mleka dziennie lub równoważnik tej ilości), odpowiednio dużej ilości ćwiczeń fizycznych i snu oraz unikania palenia tytoniu. Kobiety muszą wiedzieć, że te proste metody postępowania często pozwalają uniknąć problemów zdrowotnych 30 lat później. Lekarze zaś muszą znać zawartość wapnia w diecie, gdyż lepiej wchłaniany jest wapń zawarty w spożywanych pokarmach niż podawany jako suplement, pozwala to również uniknąć kosztownej i zajmującej czas procedury przepisywania leków. Dodawanie fluorków do wody pitnej chroni zęby i może mieć ochronny wpływ na kości, choć jest zbyt toksyczne i ma zbyt wiele działań niepożądanych, aby mogło być stosowane jako postępowanie rutynowe.

Badanie dotyczące 957 kobiet i mężczyzn prowadzone w Kalifornii wykazało, że ryzyko złamania szyjki kości udowej było odwrotnie proporcjonalne do spożycia wapnia. W wielu badaniach wykazano wpływ ćwiczeń fizycznych na zwięk­szenie gęstości masy kostnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.