Preparaty

 

  • Preparaty estrogenowo-progestagenowe

 

U kobiet miesiączkujących oraz u kobiet po menopauzie mających zachowaną macicę ryzyko rozwoju hiperplazji endometrium i raka endometrium można zmniejszyć poprzez stosowanie preparatów progestagenowych przez 12-13 dni każdego „cyklu” miesiączkowego. Wszystkie te preparaty mogą być uznane za terapię sekwencyjną: podawanie estrogenu przez 12-13 dni, a następnie estrogenu i progestagenu przez 7-13 dni. Niektóre preparaty stosowane są według schematu: „trzy tygodnie leczenia, tydzień przerwy”, inne stosuje się w sposób ciągły.

Pacjentki uważają te preparaty za łatwe w użyciu, gdyż są one sprzedawane w opa­kowaniach z kalendarzykiem, do przyjmowania w określonych dniach. Pacjentki powinny być uprzedzone, że prawdopodobnie będzie u nich występowało comiesięczne krwawienie po zakończeniu przyjmowania progestagenów, chociaż u niektórych, zwłaszcza leczonych małymi dawkami, krwawienie to nie występuje. Brak krwawień nie jest niebezpieczny, ale wielkość macicy powinna być corocznie oceniana przez lekarza rodzinnego. Krwa­wienia obfite, nieregularne lub bolesne wymagają przeprowadzenia badań diagnostycz­nych.

 

  • Preparaty progestagenowe

 

Doustne progestageny są zlecane rzadko. Mogą one usunąć uderzenia gorąca i poce­nie się związane z menopauzą, ale nie mają wpływu na zanikowe zapalenie pochwy. Zwykle są one zlecane, gdy istnieją przeciwwskazania do podawania estrogenów, np. u kobiet z atypową hiperplazją lub zakrzepicą w wywiadach. Jeśli są podawane w sposób cykliczny, mało prawdopodobne jest występowanie krwawień u kobiet po menopauzie. Spośród progestagenów stosowane są dwa preparaty: noretysteron 5 mg dziennie lub octan medroksyprogesteronu 10 mg dziennie. Dawka progestagenu w doustnych środkach antykoncepcyjnych zawierających jedynie progestagen jest zbyt mała dla zniesienia objawów menopauzy. Progestageny w dużych dawkach chronią kości, ale mają niekorzystny wpływ na lipidy.

 

  • Przezskórne preparaty estrogenów (plastry z estradiolem)

 

Preparaty te zawierają estradiol B (na bazie alkoholu) przygotowany w postaci plastrów z przepuszczalną osłonką. Plaster przykleja się na pośladkach lub w innej sąsiadującej okolicy, a estrogen uwalniany jest powoli przez określony czas, osiągając stałą dzienną dawkę 25, 50 lub 100 mg.

Kobiety po usunięciu macicy mogą bezpiecznie stosować plastry (bez dodatkowego przyjmowania progestagenu), zmieniając je co 3 lub 4 dni. Wskazana jest zmiana miejsc przyklejania plastrów, aby zapobiec podrażnieniu skóry.

Kobiety mające macicę powinny przyjmować suplementację progestagenową przez 12 dni każdego cyklu, aby zapobiec hiperplazji i rakowi endometrium. Preparatem estrogenowo-progestagenowym jest Estrapak 50, zawierający (oprócz plastrów z estradio­lem) 1 mg noretysteronu w tabletkach do stosowania w określonych dniach „cyklu”. Prowadzone są prace nad przezskórnym stosowaniem progestagenów.

Estrogeny stosowane przezskórnie są bardzo skuteczne w utrzymywaniu masy kost­nej i zapobieganiu złamaniom. Mają one korzystny wpływ na lipidy, lecz jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić ich wpływ na zmniejszenie umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca. Większość kobiet w czasie stosowania tych preparatów czuje się dobrze. Do głównych objawów niepożądanych należy powiększenie gruczołów sutkowych i obrzmienie brodawek sutkowych oraz niekiedy nudności. Prepa­raty przezskórne są znacznie droższe niż estrogeny doustne.

  • Preparaty estrogenowo-progestagenowe podawane w sposób ciągły

Preparaty estrogenowo-progestagenowe można podawać w sposób ciągły, nie wystę­pują wówczas krwawienia z odstawienia. Jednakże w ciągu kilku pierwszych miesięcy ich stosowania często występują plamienia i konieczne jest wtedy wyłyżeczkowanie jamy macicy. Prowadzone są dalsze badania nad tą metodą hormonalnej terapii zastępczej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.