Przynależność do grupy etnicznej

Trudno jest uzyskać jasny obraz tendencji związanych z paleniem wśród Murzynów oraz mniejszości etnicznych w Wielkiej Brytanii, ponieważ dane dotyczące palenia opierają się zazwyczaj na źródłach państw, w których dana osoba się urodziła. Pozwala to zdobyć dane dotyczące imigrantów, nie obejmujące jednak członków tych grup, którzy urodzili się w Wielkiej Brytanii. Mimo to są pewne wskazówki dotyczące częstości palenia wśród różnych grup etnicznych. Inaczej niż w Ameryce Północnej i innych rejonach palenie papierosów okazuje się bardziej powszechne pośród białej populacji Wielkiej

Brytanii niż w innych grupach etnicznych. Analiza danych General Household Survey z 1978 i 1980 roku wykazała, że odsetek nałogowych palaczy wśród osób urodzonych w Indiach Zachodnich był niższy od średniej krajowej. Jeszcze niższy był odsetek nałogowych palaczy wśród osób urodzonych na subkontynencie indyjskim.

Badania nawyków związanych z paleniem u kobiet ciężarnych również wykazały, że białe kobiety palą częściej i więcej niż Azjatki czy kobiety z Afryki i Karaibów. Kliniczny wywiad przedporodowy wykazał, że co trzecia z kobiet ciężarnych europejskiego pocho­dzenia pali papierosy, dla porównania co czwarta ciężarna kobieta pochodząca z Afryki i Karaibów i co dziesiąta ciężarna Azjatka palą papierosy. Choć wśród kobiet azjatyckiego pochodzenia palenie papierosów jest raczej rzadkie, powszechne jest żucie mieszaniny betelowej, składającej się z betelu, limony i tytoniu, co powoduje wzrost zagrożenia rakiem jamy ustnej.

Palenie może stać się większym problemem pośród mniejszości etnicznych wraz z asymilowaniem się ich urodzonych w Wielkiej Brytanii dzieci z kulturą ich rówieśników. Badania wykonane na zlecenie Działu Edukacji Zdrowotnej wykazały w grupie wiekowej 16-19 lat podobny odsetek palących wśród mieszkającej w Wielkiej Brytanii młodzieży pochodzenia afrykańskiego i karaibskiego oraz młodzieży białej. Jednakże odsetek palących Azjatów w tej grupie wiekowej był niższy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.