Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Około 3/4 zgonów spowodowanych przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD) w Zjednoczonym Królestwie można przypisać paleniu. Zaobserwowany u mężczyzn związek pomiędzy paleniem a przewlekłym zapaleniem oskrzeli znajduje potwierdzenie również w wypadku kobiet. Współczynnik umieralności na przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc był u kobiet palących 15 lub więcej papierosów dziennie 9-krotnie wyższy niż wśród kobiet niepalących. Odsetek przypadków zakończonych zejściem śmiertelnym był u osób palących 2-krotnie wyższy niż u osób niepalących i był 2-krotnie wyższy u kobiet palących dużo (25 lub więcej papierosów dziennie) niż u kobiet palących mało (15 lub mniej papierosów dziennie).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.